Nic se výrazně nezmění, říká ředitel pojišťovny

Na stoprocentní přerozdělování peněz vybraných na zdravotním pojištění sice nedoplatí pacienti, o smlouvy s pojišťovnami ale mohou přijít někteří lékaři, tvrdí ředitel Zdravotní pojišťovny Metal-Aliance Vladimír Kothera, který je zároveň viceprezidentem Svazu zdravotních pojišťoven…

hn: Domníváte se, že se díky novým pravidlům skutečně budou peníze ve zdravotnictví rozdělovat spravedlivěji, jak tvrdí politici a VZP?

Domnívám se, že se na „spravedlnosti“ nic výrazně nezmění. Dojde jen k přesunu peněz mezi pojišťovnami. Ale nelze říci, že peníze budou mířit za potřebnější klientelou.

hn: Takže s novým přerozdělováním nesouhlasíte…

Nejsem jeho příznivcem. Je to celé paradoxní. My například jako pojišťovna s výrazně nižším průměrným příjmem na jednoho pojištěnce ještě přijdeme o část prostředků, se kterými umíme hospodárně nakládat. Přerozdělování bude jen sanovat spoustu nehospodárností VZP. Ukazuje se, že ani nový model nebude spravedlivý, jak by měl být.

Nesouhlasím s tím, co se snaží Všeobecná zdravotní pojišťovna veřejnosti podsouvat: že sbíráme smetanu (aneb dobré, nenákladné pojištěnce) a jim zůstávají ti „špatní“ klienti, jejichž léčba je drahá.

DÁLE ČTĚTE:
Výzkum – padni komu padni
Pojišťovny: Zlepšení nečekáme

hn: Doplatí na to pacienti?

Jsem přesvědčen, že nová pravidla nepocítí. Ale zcela určitě je pocítí poskytovatelé zdravotní péče.

hn: Přijdou tedy někteří lékaři či nemocnice o smlouvy, protože pojišťovny nebudou mít již peníze na nynější hustou zdravotnickou síť?

Může to skutečně vést až k vypovídání některých smluv. Mohou na to doplatit například nemocnice, lůžková zdravotnická zařízení.

hn: Neušetří stoprocentní přerozdělování alespoň peníze českému zdravotnictví?

Je jisté, že se tím naopak vůbec neušetří. A zdali se zefektivní financování zdravotní péče? Domnívám se, že také ne. Největší problémy, které jsou nyní s financováním, souvisejí s léky a zdravotnickou technikou. Dodávají je distribuční firmy, kterých se stoprocentní přerozdělení přímo nedotkne.

(alx), Hospodářské noviny

Ohodnoťte tento článek!