NKÚ: Kraje daly 3,6 miliardy na dluhy nemocnic

Kraje daly v letech 2003 a 2004 na dluhy nemocnic 3,6 miliardy korun z peněz státu. Ke konci roku 2005 se však úroveň zadlužení vrátila téměř na původní výši.
Vyplývá to ze zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), kterou zveřejnil na svých webových stránkách…

PRAHA – Podle NKÚ závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti koncem roku 2002 u kontrolovaných nemocnic činily 2,4 miliardy, v září 2005 po oddlužení se vrátily na 2,3 miliardy korun.

NKÚ zjistil, že kraje předaly státní dotace v plné výši zdravotnickým zařízením s výjimkou Plzeňského kraje, který ji vrátil. Kraje převzaly bývalé okresní nemocnice k 1. lednu 2002, jejich dluhy, včetně vnitřního zadlužení, vyčíslily tehdy až na šest miliard.

Kraje dostaly pro své nemocnice při porovnání závazků a pohledávek těchto zařízení od státu celkem 3,6 miliardy korun. Deset krajů, jež NKÚ kontroloval, obdrželo 2,96 miliardy. Peníze předaly zdravotnickým zařízením. Plzeňský kraj vrátil z přidělených peněz 14,5 milionu pro Nemocnici Planá vzhledem k již zahájenému konkurzu na toto zařízení.

Na konci roku 2004 se po dotacích státu snížila podle NKÚ zadluženost nemocnic oproti roku 2002 o 22,5 %. Za devět měsíců, však znovu stoupla téměř na úroveň konce roku 2002.

Jako kritérium pro sledování vývoje zadluženosti zvolil NKÚ závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti. Po celý rok 2002 měly stoupající tendenci. Po první vlně oddlužení k 31. prosinci 2003 se zadluženost u kontrolovaných krajů snížila o 15,8 procenta.

Právo

Reakce čtenářů Zdraví.Euro.cz

Ing. Zdeněk Charvát, daňový poradce

NKÚ provedl posouzení pouze jedné strany problému. Proto mu asi takhle vyšel výsledek. Ono je ale ještě nutno se podívat na druhou stranu, a to je na vývoj pohledávek zdravotnických zařízení, hlavně vůči zdravotním pojišťovnám. Ale pak by byl asi výsledek úplně jiný, protože právě v posledních letech (2004 a 2005), jak většina zdravotnických ekonomů velice dobře ví, došlo k výraznému nárůstu pohledávek nemocnic vůči zdravotním pojišťovnám z důvodu zhoršení platební morálky pojišťoven.

Ale toto konstatování by se už NKÚ příliš nehodilo, nebo spíš by se nehodilo dosavadnímu ministru zdravotnictví, který teď tvrdí, že kraje neumí hospodařit. A jen jako dovětek: jaká byla zadluženost fakultních nemocnic před jejich oddlužením v letošním roce? A pak že státní nemocnice hospodařit umí (i když jsou výjimky, kdy vedení státních zařízení postupuje ekonomicky).

NKÚ: Kraje daly 3,6 miliardy na dluhy nemocnic
Ohodnoťte tento článek!