NKÚ: Modernizace nemocnic by mohla být nehospodárná

NKÚ - logo

Ministerstvo zdravotnictví podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) nemá střednědobou koncepci pro rozmísťování zdravotnické techniky a rozvoj a obnovu nemocnic. Podle NKÚ tak existuje riziko, že stavební práce v nemocnicích a nákupy techniky, jako jsou počítačové tomografy (CT) a magnetické rezonance, jsou nehospodárné. Kontrola NKÚ se týkala stavebních akcí za 6,6 miliardy korun a nákupu přístrojů za 860 milionů korun.

Ministerstvo zdravotnictví podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) nemá střednědobou koncepci pro rozmísťování zdravotnické techniky a rozvoj a obnovu nemocnic. Podle NKÚ tak existuje riziko, že stavební práce v nemocnicích a nákupy techniky, jako jsou počítačové tomografy (CT) a magnetické rezonance, jsou nehospodárné. Kontrola NKÚ se týkala stavebních akcí za 6,6 miliardy korun a nákupu přístrojů za 860 milionů korun.

„Ministerstvo má přehled o vybavení fakultních nemocnic. Koncepci nákupu nové techniky nevytvořilo, aby mohlo rychle reagovat na rozvoj kvality přístrojů a jejich modernizaci,“ řekla ČTK mluvčí Viktorie Plívová. Přístrojová komise, která dřív o rozmístění přístrojů rozhodovala, byla zrušena, když rozhodování převzaly zdravotní pojišťovny.

Celkové stanovisko vydá ministerstvo podle mluvčí po důkladné analýze. Vysvětlení bude požadovat i po kontrolovaných fakultních nemocnicích.

Ministerstvo odmítlo tvrzení NKÚ, že rozpočet programu vzrostl v letech 2004 až 2010 o 557 procent. Je to prý zavádějící – program byl postupně rozšiřován a prodloužen do roku 2017, vše odsouhlasila vláda.

Ministerstvo podle mluvčí pracuje na koncepci zavádění nových technologií, dokončuje metodiku jejich hodnocení. „Ministerstvo pod stávajícím vedením průběžně analyzuje oblast veřejných zakázek a nastavuje soutěžní pravidla tvrdší než pravidla vyžadovaná zákonem,“ zdůraznila.

Podle NKÚ Fakultní nemocnice Ostrava modernizovala za 15 milionů CT, které po 21 měsících dala do skladu, protože pořídila z evropských dotací nový. Dále zaplatila rekonstrukci objektů, na něž se dotace nevztahovala, a uhradila faktury za stavební práce, aniž si ověřila, že byly provedeny.

„Počítačový tomograf byl uložen v investičním skladu nikoli proto, že byl pořízen nový, ale proto, že se rekonstruovaly prostory urgentního a centrálního příjmu, kde byl původně umístěn,“ vysvětlila Plívová.

Mluvčí nemocnice Tomáš Oborný doplnil k pracím na objektech, na něž se prý dotace nevztahovala, že šlo o vybudování nového pracoviště CT. Oproti původnímu návrhu bylo posunuto o 50 metrů. „Formálně se jedná o jinou budovu, fakticky tvoří s původní jeden celek,“ zdůraznil s tím, že změna rozhodnutí byla provedena loni, čímž bylo formální pochybení napraveno.

Podle NKÚ uzavřela Fakultní nemocnice Motol při rekonstrukci dětského pavilonu v jednacím řízení bez uveřejnění 11 dodatků ke smlouvě o dílo a navýšila nabídkovou cenu o 632,3 milionu. Pět dodatků v jednacím řízení bez uveřejnění uzavřela při řešení havarijního stavu dětského pavilonu. Investice dosáhly 11.780 korun na metr krychlový.

„Náklady plně odpovídají metodice užívané ministerstvem pro rekonstrukce nemocničních staveb, v tomto případě měly činit maximálně 12.250 korun na metr krychlový, Motolu se podařilo částku udržet na 11.780 korunách na metr krychlový,“ uvedla Plívová s tím, že NKÚ při kontrole nezohlednil specifika zdravotnictví a užívané postupy.

Mluvčí Motola Pavlína Danková doplnila, že dodatek byl na přístavbu nadzemní části křídla B, která byla koncepčně zapracovaná do projektu. Kvůli trhlinám v podloží budovy byly práce předsunuty do dřívější etapy, aby se zabránilo riziku dalších škod. Mluvčí připomněla, že uzavírání dodatků je u tak velkých staveb běžné, i kvůli nepředvídaným situacím, což třeba v Motole byl nález německého protiletadlového krytu z 2. světové války, o kterém nikdo nevěděl.

„U stavebních akcí kontrolovaných nemocnic kontroloři zjistili pochybení zejména při přípravě akcí, při zadávání veřejných zakázek a při plnění podmínek pro poskytnutí dotace. NKÚ v některých případech podal finančním úřadům oznámení o možném porušení rozpočtové kázně, “ uvedl NKÚ.

Upozornil také, že nevznikl registr vybraných léků, zdravotnického materiálu a přístrojů, který měl umožnit objektivní srovnání nabídkových cen. Ministerstvo se k jeho sepsání zavázalo ve své protikorupční strategii z roku 2011.

Kontroloři zjistili, že ačkoli si zadávací dokumentaci vyzvedlo více uchazečů, fakultní nemocnice v 73 procentech případů posuzovaly jen jedinou nabídku, a to i když nabídková cena byla vyšší než předpokládaná.

Kontroloři zjistili, že ačkoli si zadávací dokumentaci vyzvedlo více uchazečů, fakultní nemocnice v 73 procentech případů posuzovaly jen jedinou nabídku, a to i když nabídková cena byla vyšší než předpokládaná.

Ohodnoťte tento článek!