NKÚ našel při kontrole VZP nedostatky, podle pojišťovny formální

VZP

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) více než rok kontroloval Všeobecnou zdravotní pojišťovnu (VZP), podle největší české pojišťovny našel nedostatky ve financování osobního účtu pojištěnce v rámci elektronických zdravotnických knížek či u vymáhání dlužného pojistného.

VZP tvrdí, že vytýkané chyby jsou převážně formálně procedurálního charakteru, vedení NKÚ ještě výsledky kontroly neschválilo, a proto se k nim nemůže vyjádřit.

NKÚ kontroloval hospodaření ústředí a čtyř krajských poboček VZP za roky 2007 a 2008. Kontrola trvala déle než rok, sdělil ČTK mluvčí VZP Jiří Rod. Kontrola podle něj zjistila, že VZP vynakládá vybrané pojistné účelně a v souladu se zákonem.

„Mohu potvrdit, že na kontrole jsme byli, kontrola je hotová, případné připomínky jsou vypořádané a závěrem se bude zabývat kolegium na svém jednání v pondělí 17. ledna. V případě, že bude kontrolní závěr schválen, tak bude zveřejněn,“ řekla ČTK mluvčí NKÚ Radka Burketová.

NKÚ podle Roda pojišťovně vytkla, že úhradu činností spojených se zavedením a provozem osobního účtu pojištěnce v rámci elektronických zdravotních knížek hradila v roce 2008 z jiné části výdajů, než je podle kontrolorů správné. Šlo o částku zhruba 100 milionů.

„Přestože VZP zastává jiný názor, provedla nápravu,“ uvedl Rod. VZP podle něj hodlá iniciovat novelu příslušné vyhlášky, která by měla sporný výklad odstranit. Chce prosadit, aby elektronická komunikace byla hrazena stejným způsobem jako zasílání papírových výpisů.

NKÚ rovněž zjistil, že se VZP ne vždy podařilo vymoci dlužné pojistné a penále. „Při příjmech pojistného ve výši cca 140 miliard ročně se kontrolou zjištěné „nevymožené“ částky pohybovaly v řádu desetin promile výše uvedených příjmů,“ uvedl Rod. To znamená, že činily desítky milionů korun.

Smlouvy se zdravotnickými zařízeními nebyly podle NKÚ vždy v souladu s vyhláškou o rámcových smlouvách. VZP to vysvětluje tím, že v roce 2006 vyšly dvě tyto vyhlášky v rozestupu několika měsíců. Některá zdravotnická zařízení chtěla smlouvu podle první vyhlášky, jiná podle druhé. Smlouva je dobrovolným aktem dvou stran, zařízení si tedy mohla vybrat.

Problém byl podle kontrolorů i ve lhůtách pro uzavření smluv a cenových dodatků.

Ohodnoťte tento článek!