Nositel Nobelovy ceny ocenil české studenty za výzkum v oblasti medicíny

Ocenění studenti

Tři čeští studenti získali z rukou nositele Nobelovy ceny za chemii Jean-Marie Lehna ocenění za své vědecké práce.

V prestižní soutěži Cena Sanofi za farmacii odborná porota ocenila jejich výzkumy zabývající se možnostmi zlepšení léčby srdeční arytmie, usnadnění léčby rakoviny a zkvalitnění diagnostiky závažných onemocnění. Ocenění studenti si odnesli ceny ve výši 130 tisíc korun a získali i měsíční stáž v přední francouzské laboratoři.

Soutěž pro talentované studenty farmaceutických věd vyhlašuje Velvyslanectví Francie v Praze ve spolupráci se skupinou Sanofi od roku 2009. „Skupina Sanofi investuje do vědy a výzkumu v České republice 700 miliónů korun ročně, část těchto výdajů směřuje právě do oblasti univerzitního výzkumu,“ vysvětluje Filip Hrubý, tiskový mluvčí skupiny Sanofi v ČR. V rámci Ceny Sanofi za farmacii získávají každý rok autoři dvou nejlepších vědeckých prací měsíční stáž ve špičkové francouzské laboratoři a finanční prémii. Letos si odnesli celkem 130 tisíc korun.

Cenu Sanofi za farmacii letos získala olomoucká studentka biofyziky Jaroslava Šeflová. Ve své vědecké práci se zaměřila na výzkum látek, které by mohly nahradit toxické kardiotonické steroidy, jež se používají při léčbě selhání srdce nebo srdeční arytmie. „Zároveň pracuji na výzkumu nežádoucích látek cisplatiny, která je v současné době nejpoužívanějším cytostatikem. A která, bohužel, způsobuje až u čtvrtiny pacientů akutní selhání ledvin,“ doplňuje Jaroslava Šeflová. Ceny Sanofi za farmacii si talentovaná studentka velice váží. „Ostatní soutěžící prezentovali opravdu skvělé projekty, za kterými stály roky práce. Po prezentacích jsem byla přesvědčená, že v takové konkurenci nemám šanci na úspěch,“ uvádí.

Oceněný student

Za prestižní považuje Cenu Sanofi za farmacii také druhý oceněný Lukáš Lochman. Student farmacie v Hradci Králové upoutal odbornou porotu výzkumem, jehož cílem je zrychlit a usnadnit diagnostiku různých onemocnění. „Moje práce je zaměřena na přípravu a studium miniaturních senzorů, které umí pomocí fluorescence velmi přesně určit množství draslíku, a mohly by tak pomoci při diagnostice nejrůznějších onemocnění. Zároveň by se mohly stát součástí jednorázových diagnostických sad, pomocí nichž by si pacient mohl sám stanovit hladinu draslíku v krvi,“ vysvětluje Lukáš Lochman.

Miloslav Macháček, který se v soutěži umístil na třetím místě, se věnuje fotodynamické terapii nádorových onemocnění. Jeho cílem je vyvinout nové fotosensitizéry, které by měly lepší vlastnosti, než ty, které jsou v současné době při léčbě využívané. „Byli jsme s kolegy schopni postupně vytvořit sloučeniny, které se ukázaly být v našich experimentálních podmínkách i několikanásobně účinnější než některá dosud schválená a klinicky využívaná léčiva, a zároveň prokázaly mnohem nižší toxicitu bez ozáření světlem,“ popisuje talentovaný student.

Slavnostní předávání cen proběhlo 16. června v Buquoyském paláci, sídle Francouzského velvyslanectví, za přítomnosti velvyslance Francie v České republice, Rolanda Galharaguea. Ocenění laureátům předal profesor Jean-Marie Lehn, vědec, který v roce 1987 společně se dvěma kolegy získal Nobelovu cenu za objev syntetických makrocyklických látek se selektivními vlastnostmi pro vazbu iontů a molekul.

Vítězové Cen Sanofi za farmacii 2017

Jméno Název odborné práce
Jaroslava Šeflová Sodno-draselná ATPasa – exprese, purifikace a její interakce s malými molekulami
Lukáš Lochman Studium rozpoznávacích částí senzorických azaftalocyaninů
Miloslav Macháček Studium nových fotosensitizérů ze skupiny ftalocyaninů a azaftalocyaninů pro fotodynamickou léčbu nádorových onemocnění.

Ohodnoťte tento článek!