Nová asociace si jen vyžádá další peníze

Titulní obrázek

Asociace krajských nemocnic by měla vzniknout během několika měsíců, mnohým ale není důvod jejího vzniku jasný, tvrdí, že takové seskupení jen roztříští síly při vyjednávání s pojišťovnami a vyžádá si další finance. Hejtmani se ale brání, prý chtějí jen důrazněji hájit zájmy zařízení spravovaných krajem…

Pochybnosti o nově vznikající organizaci se objevovaly v náznacích již dříve. Nyní ale s jasným nesouhlasem vystoupila předsedkyně Asociace nemocnic České republiky (AN ČR) a ředitelka Fakultní nemocnice Plzeň Jaroslava Kunová. Podle ní totiž AN ČR při dohadovacím řízení za zájmy krajských nemocnic vystupuje. „Tyto nemocnice mají možnost nyní při probíhajícím dohodovacím řízení mezi nemocnicemi a pojišťovnami na rok 2010 uplatnit přes naši asociaci svoje požadavky.Totéž mohou učinit ostatní nemocnice přes AČMN. Jednání vede vždy zástupce jedné z asociací, takže k žádné diskriminaci nemůže dojít,“ reagovala pro Zdraví.Euro.cz Kunová.

Další peníze navíc

Aktivitu navíc považuje jen za způsob, jak roztříštit síly při vyjednávání, zároveň si asociace vyžádá další peníze na fungování. A to je podle Kunové zcela zbytečné. „Než asociaci vytvoří, bude po dohodovacím řízení na příští rok,“ dodala Kunová s tím, že o vznikající asociaci toho zatím příliš neví, informace má jen z médií. Celá iniciativa podle ní vznikla z neznalosti systému stanovování úhrad a nesprávnou interpretací úhradových mechanismů, tedy tvrzení, že fakultní nemocnice mají jiné úhrady než nemocnice krajské. „Úhradové mechanismy jsou stejné pro všechny nemocnice, neboť všechny nemocnice všech asociací podléhají stejné úhradové vyhlášce,“ dodala Kunová.

AN ČR není jednotní, zájmy neprosadí

Hejtmani se ale brání a tvrdí, že Asociace nemocnic ČR není schopná prosadit jejich zájmy tak, jako samostatné uskupení. „Asociace nemocnic ČR prosazuje příliš mnoho zájmů. Nechceme vystupovat proti AN ČR, ale problémy krajských nemocnic jsou specifické, proto je třeba je hájit. Nemocnice zřizované krajem zajišťují cca 50 procent nemocniční péče. Asociaci nemocnic nelze upřít snahu, nicméně výsledky hovoří jednoznačně,“ hájil pro Zdraví.Euro.cz záměr krajů pardubický hejtman Radko Martínek. Podle něj navíc není AN ČR není zcela jednotná a členové mnohdy nedokáží najít společný názor. „Projevuje se například v tom, že postavení fakultních nemocnic je v mnoha směrech silnější,“ dodává Martínek s tím, že nově vzniklá asociace bude o spolupráci s AN ČR usilovat.

msvo, www.Zdravi.Euro.cz

Nová asociace si jen vyžádá další peníze
Ohodnoťte tento článek!