Nová kategorie léčiv posílí kompetence lékárníků

Titulní obrázek

SÚKL zveřejnil návrh nové kategorie léčiv bez předpisu s omezením. Materiál obsahuje takzvaný „pozitivní seznam“ ATC skupin. Zavedením této nové kategorie si pacienti s některými typy chronických i akutních onemocnění budou moci vyzvednout svůj lék v lékárně, aniž by museli pokaždé navštívit ošetřujícího lékaře. Podle tohoto návrhu by lékárníci mohli za přesně stanovených podmínek vydat léky na některá onemocnění i bez lékařského předpisu. Jaký je váš názor na tento návrh? Napište nám a získejte medicínskou literaturu…

SÚKL zveřejnil návrh nové kategorie léčiv bez předpisu s omezením. Odborná zdravotnická veřejnost může k tomuto materiálu posílat na adresu SÚKL připomínky do 15. září.

Materiál obsahuje takzvaný „pozitivní seznam“ ATC skupin. Zavedením této nové kategorie si pacienti s některými typy chronických i akutních onemocnění budou moci vyzvednout svůj lék v lékárně, aniž by museli pokaždé navštívit ošetřujícího lékaře.

Podle tohoto návrhu by lékárníci mohli za přesně stanovených podmínek vydat léky na některá onemocnění i bez lékařského předpisu. Podmínky k vydání léku bez receptu se liší dle jednotlivých ATC a jsou podle návrhu následující: diagnóza musí být potvrzena lékařem, farmaceut musí ověřit diagnózu a vystavení receptu lékařem v minulosti a také momentální zdravotní stav pacienta (například u hypertoniků se musí krevní tlak a tep pohybovat v určeném rozmezí, jinak lék nemůže být vydán).

Podmínkou pro zavedení nové kategorie léčiv je také vznik centrálního úložiště informací o vystavených receptech a diagnózách pacientů. V tuto chvíli existuje zákon č. 378/2007 Sb., který Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv ukládá vybudování centrálního úložiště do konce tohoto roku. Bez tohoto úložiště nemůže lékárník ověřit, kdy a zda vůbec vystavil lékař pacientovi recept. „Projektový rámec e-health byl dokončen v srpnu 2008. V návaznosti na tento milník ústav zpracoval zadávací dokumentaci veřejné zakázky na zřízení centrálního úložiště.

Veřejná zakázka má stanoven termín plnění 20. prosince 2008,“ odpověděla Jitka Židlická z tiskového oddělení SÚKL na dotazZdraví.Euro.cz, zda ústav stihne připravit tento složitý informační systém během následujících čtyř měsíců.

Podle informací ústavu bude centrální úložiště fungovat jako automat, který bude předávat informace od lékařů k lékárníkům a naopak. „Princip úložiště bude zjednodušeně řečeno v tom, že lékař vystaví elektronický recept a ten bude prostřednictvím jeho informačního systému odeslán právě do centrálního úložiště elektronických receptů. Centrální úložiště obratem zašle informačnímu systému lékaře potvrzení o přijetí, zpracování a uložení elektronického receptu,“ popisuje Židlická.

Lékaři versus lékárníci

Informace o chystaných změnách ve výdeji některých léčiv rozdělila lékařskou a lékárnickou veřejnost. Lékaři se obávají toho, že výrazná část diagnostických a léčebných kompetencí přejde do rukou lékárníků. „Svazovat výdej léku s vyšetřením pacienta lékárnou pokládám za bizarní nesmysl. K čemu jsou dlouhodobě platné recepty, jimiž lékař může omezit počet kontrolních vyšetření na nezbytné minimum?

Poskytování zdravotní péče včetně ordinace léků je navíc svázáno s povinnostmi danými právními normami, kterým nemůže lékárna vyhovět, ledaže by zřídila patřičně vybavenou ambulanci s lékařem a sestrou,“ namítá pediatr Jiří Killian.

„Návrh dává lékárníkovi za úkol provádět anamnestické a fyzikální vyšetření, což jsou výkony lékařské péče. Na jedné straně lékař nemůže vydávat léky, na straně druhé lékárník může ordinovat. Když epileptik ztratí léky, žádná lékárna mu je nedá bez receptu, ač je to i životně důležité. Zato má táž lékárna ordinovat podle vlastního vyšetření. Hrozný princip,“ dodává lékař. Lékárníci však takový výklad lékařů pokládají za nesprávnou interpretaci zamýšlených změn ve výdeji léčiv.

Jaký je váš názor na tento návrh?

Které léky by podle vás měly zůstat v kategorii pevně vázané na recept a které z nich by naopak mohly být převedeny do kategorie bez předpisu s omezením?


Do jaké míry zavedení této kategorie povede k posílení kompetencí lékárníků?

Své názory posílejte na adresu: bezdekova@mf.cz

Autoři podepsaných příspěvků si mohou vybart z následujících knížek:

NABÍZENÁ LITERATURA:

Migréna

Benigní hyperplazie prostaty

Ischemické cévní mozkové příhody

Lokální mykózy

Arteriální hypertenze

Mozková mrtvice

Cévní mozková příhoda

Angiologie 2008

Novinky v gastroenterologii a hepatologii

Divertikulární nemoc tračníku

Základy gynekologické endokrinologie

Základní psychosomatická péče

Nejčastější chlopenní vady

Nukleární kardiologie

Základy klinické farmakologie

Dermatovenerologie

Ischemická choroba srdeční

Mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice

Poruchy spánku a bdění

Atlas makulárních chorob

Psoriatická artritida a psoriáza

Základy umělé plicní ventilace

Obecná kineziologie

Růst dětí a jeho poruchy

Fotodermatózy

Výživa u pacientů s idiopatickými střevními záněty

Iva Bezděková, www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!