Nová laboratoř molekulární biologie v pardubické nemocnici

V průběhu listopadu bude v pardubické nemocnici uvedena postupně do provozu nová laboratoř molekulární biologie…

Pardubice – V průběhu listopadu bude ve zdejší nemocnici uvedena postupně do provozu nová laboratoř molekulární biologie.

„Pracoviště bude vybaveno nejmodernější technikou. Zabývat se zde budeme molekulárně biologickou diagnostikou, jejímž principem je vysoce specifická detekce charakteristických úseků nukleových kyselin mikroorganismů, které jsou nositelkami jejich dědičných informací,“ řekl ředitel Jan Feřtek.

Pomocí metody tzv. polymerázové řetězové reakce získávají lékaři s velkou přesností i z nepatrných biologických vzorků, jako je pouhá kapka krve, přítomnost několika stovek bakterií či virů, které jsou původci infekčních onemocnění (tuberkulózy, žloutenky typu B a C a dalších přenosných chorob). Původce infekce se tak zjistí u pacienta velmi záhy po jeho nákaze, bezpečně se odhalí i jinak nezjistitelné zbytky v organismu po ukončení léčby.

„Touto činností dosáhneme zvýšení odborné úrovně naší nemocnice. Dosud jsme mohli molekulárně biologické metody diagnostiky využívat pouze v omezené míře ve FN v Hradci Králové,“ dodal Feřtek.

Pardubické noviny, 31.10.2001

Ohodnoťte tento článek!