Nová naděje pro pacienty s osteoporózou

Titulní obrázek

Nová léčba osteoporózy nabízí unikátní dávkování. Jedna infúze přípravku Aclasta ročně prokázala u postmenopauzálních žen účinek na prevenci všech klíčových typů zlomenin (vertebrální, nevertebrální, zlomeniny krčku femuru).

Jako jediný bisfosfonát má Aclasta také prokázáno snížení výskytu dalších zlomenin (sekundární prevence) a celkové mortality po nedávné zlomenině krčku femuru. Aclasta je jako jediný přípravek ze skupiny bisfosfonátů na trhu ČR indikována také pro léčbu mužské osteoporózy. Aplikace léčby formou infuze jedenkrát za rok plně nahrazuje nutnost užívání p.o. léčby, které může být pro pacienty méně komfortní (omezení vyplývající z možné interakce s potravinami a nápoji). Perorální léčba je často spojena s nedostatečnou compliance pacientů významně snižující efekt takovéto léčby. Nová forma léčby, kterou dle průzkumů většina pacientek (téměř 80%) upřednostňuje před týdenním užíváním p.o. léčby, je již běžně dostupná v evropských zemích. Léčbu mohou předepsat i lékaři v České republice, doposud však není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Zdroj:

1. www.sukl.cz.2. SPC Aclasta .3. McClung M, et al. Bone. 2007;41:122-128.4. Black DM, Delmas PD, Eastell R, et al. Once-yearly zoledronic acid for treatment of postmenopausal osteoporosis. N Engl J Med 2007;356(18):1809-1822..5. Lyles KW, Colón-Emeric CS, Magaziner JS, et al.; HORIZON Recurrent Fracture Trial. Zoledronic acid and clinical fractures and mortality after hip fracture. N Engl J Med. 2007 Nov 1;357(18):1799-809.6. Seeman E, Compston J, Adachi J, et al. Non-compliance: the Achilles' heel of anti-fracture efficacy. Osteoporos Int 2007;18:711–719.7. Siris ES, Harris ST, Rosen CJ, et al. Adherence to bisphosphonate therapy and fracture rates in osteoporotic women: relationship to vertebral and nonvertebral fractures from 2 US claims databases. Mayo Clin Proc 2006;81:1013–1022

Nová naděje pro pacienty s osteoporózou
Ohodnoťte tento článek!