Nová pravidla pro předkládání změn v seznamu zdravotních výkonů

Členové pracovní skupiny při dohodovacím řízení k seznamu zdravotních výkonů se dnes dohodli na nových pravidlech pro předkládání změn kódů či dalších úprav sazebníku…

Česká lékařská společnost JEP totiž zpracovala elektronickou podobu návrhů registračních listů, v nichž mají být blíže specifikovány kódy lékařských výkonů s jejich popisem a upřesněním nákladových položek. Předkladatelé návrhů tedy od nynějška mají zpracovat návrh registračního listu podle vzoru, který zpracovala ČLS JEP, a poté návrhy zaslat pracovní skupině při dohodovacím řízení (se sídlem ve VZP, Orlická 4, Praha 3). Návrhy na změny seznamu výkonů budou i nadále vedeny jak v elektronické, tak písemné podobě, avšak elektronická forma umožňuje pružnější úpravy během schvalovacího řízení. Bližší informace zájemcům poskytne Petr Pokorný z ústředí VZP.

(boš), Zdraví.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!