Nová účinná pomoc pro epileptiky ve FTNsP

Titulní obrázek

Pacienti trpící epilepsií mohou od nynějška využít možností nově otevřené laboratoře ve Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou (FTNsP). Laboratoř je vybavená nejmodernějším systémem pro encefalografické vyšetření pacientů včetně videoEEG monitorovací jednotky. Je součástí nově budovaného diagnostického centra na Neurologické klinice FTNsP…

Zcela unikátní je propojení s nemocničním informačním systémem, které umožní prohlížet EEG na všech počítačích FTN. Nové přenosné EEG pak nabízí vyšetření pacientů, jejichž transport do EEG laboratoře není možný, např. pacienti ARO, JIP apod.

Velkou část klientely epileptologického centra tvoří nemocní s obtížně léčitelnou epilepsií nebo ti, u nichž se zvažuje možnost epileptochirurgického zákroku. V rámci centra jsou poskytovány např. diagnostika a léčba epilepsie ambulantní i na lůžku, vyšetření EEG a videoEEG, zobrazovací metody (MRI, CT), posouzení vhodnosti chirurgického řešení epilepsie, vlastní epileptochirurgická léčba, implantace vagového stimulátoru, psychologické a neuropsychologické vyšetření, laboratorní vyšetření, rehabilitace či sociální poradenství.

Filozofie Centra je založena na myšlence, že epilepsie je nejen nemoc, ale i určitá situace, která mnoha způsoby ovlivňuje životy lidí. Proto musí být léčba epilepsie komplexní a zahrnovat všechny složky života, které jsou jí postiženy. Klientům Centra je k dispozici multidisciplinární tým, který se skládá z lékařů, psychologů, rehabilitačních pracovnic, speciálních pedagogů, EEG laborantů, kvalifikovaných zdravotních sester a sociální pracovnice. Pacientům je poskytován celkový servis od stanovení diagnózy a pravděpodobné prognózy jejich onemocnění přes léčbu (včetně léčby epileptochirurgické) a dlouhodobou péči až po rehabilitaci nebo sociální a profesní poradenství.

Jedním z největších problémů, se kterými se nemocní epilepsií potýkají, jsou předsudky. Vzhledem k tomu se Centrum podílí rovněž na činnosti vzdělávací a osvětové, především v kontaktu s úřady, potenciálními zaměstnavateli a školami.

Centrum pro epileptologii a epileptochirurgii při FTN vzniklo v roce 1996. Funguje v rámci dvou pracovišť – Oddělení dětské neurologie a Neurologické kliniky. Centrum slouží jako superkonziliární pracoviště v oboru epileptologie. Přicházejí sem nejenom pacienti z celé ČR, ale i ze zahraničí.

Markéta Ostřížková, www.Zdravi.Euro.cz

Nová účinná pomoc pro epileptiky ve FTNsP
Ohodnoťte tento článek!