Nová vyhláška je pro školní stravovny velký problém

Vyhláška číslo 107 ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných přinesla provozovatelům stravovacích zařízení (ale nejen jim) několik podstatných změn…

Český Krumlov –

„Provozovatelé si musí uvědomit, že pokud mají například malou kuchyň, kam se nevejde příslušný počet pracovních ploch, umyvadel na mytí rukou včetně dřezů s teplou a studenou pitnou vodou, nebudou moci vykonávat činnost v takovém rozsahu, v jakém byli do té doby zvyklí. Zcela nově vyhláška říká, že personální záchody a epidemiologicky riziková pracoviště (kuchyně, přípravny masa, ryb, drůbeže, vajec) musí být vybaveny umyvadlem s mísící baterií bez ručního nebo pažního ovládání. Řešením je tedy fotobuňka či nášlapné zařízení,“ uvedl vedoucí oddělení hygieny výživy Okresní hygienické stanice v Českém Krumlově Josef Neckář.

„Od dohotovení pokrmu k jeho výdeji (při dodržení přesně stanovených teplot) nesmí uplynout doba delší než tři hodiny. Do tohoto časového úseku se započítává i kompletace pokrmu, včetně naplnění do gastronádob. To přinese problémy řadě provozovatelů včetně školních stravoven, zejména v Českém Krumlově, kde po zrušení centrální výrobny jídel, je stravování žáků škol řešeno rozvozem jen z několika školních stravoven. Tato zařízení budou nucena hledat cestu, jak naplnit zákonnou normu. Prováděcí vyhláška je v tomto směru velice striktní,“ podotkla ředitelka hygienické stanice Eva Štanclová.

„Provozovna, která byla schválena před 1. lednem letošního roku, musí být uvedena do souladu s prováděcím předpisem do 1. července 2003. To znamená že provozovatel, kterého se změny týkají, i když v tomto oboru podniká již několik let, se o nich musí informovat a (stavebně i dispozičně) určené prostory přeřešit. Nová zařízení (od 1. 1. 2001) již musí respektovat letošní vyhlášku,“ vysvětlil Josef Neckář. „Z toho vyplývá, že pokud nebude moci provozovatel problémy s úpravami vyřešit, musí upravit rozsah své činnosti na základě možností, které zařízení skýtá (například nebude moci dělat hotová jídla jako dosud, ale jen minutková nebo z polotovarů). V zařízeních, kde nelze vyloučit zvýšené epidemiologické riziko, budou provozovatelé přinuceni buď omezit sortiment, nebo řešit problémy dříve než do června 2003. Zákon dává orgánu ochrany veřejného zdraví celou řadu nástrojů k vymáhání,“ doplnila Eva Štanclová.

„Jako příklad můžeme z místního šetření uvést nález masa nejasného původu, ke kterému chybí na provozovně doklady o dodání,“ doplňuje Eva Štanclová. „Na základě zjištění spolupracujeme při řešení problematiky s Okresní veterinární správou v Českém Krumlově, a to pochopitelně při dodržení zákonného postupu. Někteří provozovatelé spoléhají na štěstí, že jejich zařízení nebylo dáváno do souvislosti s hromadným infekčním onemocněním, a neustále porušují dodržování hygienických požadavků jak na provozní, tak i na osobní hygienu, včetně dodržování správné výrobní praxe. Situace se ale změnila. Podle nové legislativy lze uložit sankční postih ve výši dvou až tří miliónů korun, a při opakovaném prohřešku až desetinásobek. Naším úkolem však není likvidace podnikatelů. Musí si být ale vědomi toho, že po nich budeme požadovat dodržování zákona,“ konstatovala Eva Štanclová.

PAVEL PROCHÁSKA, Českokrumlovské listy, 9.6.2001

Ohodnoťte tento článek!