Nové informace o umírání v nemocnici

Ilustrační foto; LDN, senioři

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze připravuje výzkumný projekt ODDICUS. Prospektivní observační studie bude u pacientů umírajících v terciárním zdravotnickém zařízení zkoumat, zda jim je v závěru života péče poskytovaná v souladu s jejich přáními a hodnotami.

Jak uvádí iniciátoři studie, k problematice konce života a umírání v nemocnicích stále není v ČR dostatek reprezentativních deskriptivních informací, přestože téměř 80 % obyvatel umírá ve zdravotnických či sociálních zařízeních. Hlavním cílem projektu je charakterizovat péči o pacienty umírající v terciárním zdravotnickém zařízení v souvislosti s kvalitou poskytované paliativní péče a dopadem na příbuzné pacienta a ošetřující zdravotníky.

Do studie, která začala na konci února 2015, budou zařazeni prospektivně všichni pacienti zemřelí v průběhu jednoho kalendářního roku (cca 1000 osob). Vedle paliativní péče o umírající budou řešitele (MUDr. MgA. Kateřinu Rusinovou, MUDr. Ondřeje Kopeckého a Bc. Jitku Strížovou) zajímat také okolnosti úmrtí pacientů a postoje personálu a rodinných příslušníků.

Nový koncept i úhrada

Dostatek získaných dat autorům projektu umožní analyzovat současnou praxi v péči o umírající v nemocnici. Lze pak připravit efektivní a cílené intervence, které by terminálně nemocným nemocničním pacientům zlepšily kvalitu konce života a umírání.

Řešitelé chtějí otevřít také diskusi nad současným legislativním rámcem umírání, který by měl přesněji vymezit a formulovat nárok pacienta na paliativní péči. Autoři projektu předpokládají, že studie poskytne robustní podklady pro jednání se zdravotními pojišťovnami o úhradách péče o umírající ve zdravotnickém zařízení v režimu paliativní péče. V důsledku by tak měl projekt přispět k celkovému zlepšení poskytování paliativy v celé síti nemocnic ČR.

Ohodnoťte tento článek!