Nové krajské úřady převezmou státní zdravotnická zařízení

Poslanecká sněmovna ještě neschválila příslušný zákon, ale po zániku okresních úřadů dojde ke změnám. Zatím pro ně nejsou kompetence ani peníze… Největším problémem zdravotnictví jsou podle Jany Königové, členky zastupitelstva Libereckého kraje pověřené řízením rezortu zdravotnictví (ČSSD), nejasné legislativní možnosti a chybějící peníze…

Nemocnice budou krajů

Zdejší nemocnice a ostatní zdravotnická zařízení přejdou po zrušení okresních úřadů pod vedení kraje. To čeká především jejich začlenění do sítě podle návaznosti na dostupnost, využití lůžkové kapacity, odborné způsobilosti a samozřejmě i množství financí.

„Například podle statistiky ministerstva zdravotnictví je využití lůžek největší v okrese Liberec (72 procent), Jablonec n. Nisou (70), Česká Lípa (65) a nejnižší na Semilsku (58). Tady bude jednání velmi citlivé,“

přiznává Königová. Zároveň připomněla, že nový zákon bude Poslanecká sněmovna teprve schvalovat. Problém na Semilsku čeká ve vztahu řízení a zajištění toků peněz, protože nemocnice v Turnově, Semilech i Jilemnici jsou v majetku měst.

„Nyní se projevuje výsledek privatizace v Čechách po roce 1990, která byla nekoncepční a chaotická,“

tvrdí Königová. Podle ní skončila fiaskem i výběrová řízení, jež podle jejího dojmu ovládly lobbující skupiny.

Jinak v centru a na horách

Vládní opatření mělo podle Königové zamezit přebujení sítě zdravotnických zařízení a zajistit dostupnost pro pacienty. Tady bude důležitý úkol pro nové uspořádání záchranné služby, která rovněž přejde pod pravomoc kraje. Přestože Königová v záměru preferovala lepší vybavení záchranných vozů, novináři ji upozornili, že v podhorských oblastech je pro ně stále řada míst prakticky nedostupná, a platí jiné parametry v rozmístění zdravotnických zařízení než ve středu republiky. I to by mělo být měřítkem například pro vybavení okrajových nemocnic drahými diagnostickými přístroji.

OTAKAR GRUND, Krkonošské noviny, 1.6.2001

Ohodnoťte tento článek!