Nové moderní technologie ve FN Plzeň

Multidetektorový počítačový tomograf

Multidetektorový počítačový tomograf, skiagraf, skiaskopicko-skiagrafický komplet, pojízdný RTG skiagraf – vše s přímou digitalizací. To jsou nové moderní přístroje Kliniky zobrazovacích metod, které byly zakoupeny do borského areálu FN Plzeň v rámci 31. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu Projekt Obnova a modernizace zobrazovací techniky návazné péče.

Nejmodernější techniku představuje ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.: „Nové technologie přináší zásadní kvalitativní posun zejména ve zvýšení rychlosti vyšetření a snížení expoziční dávky u pacientů i personálu. Osm moderních přístrojů bylo z 85 % financováno Evropským fondem pro regionální rozvoj a z 15 % státním rozpočtem. Celková částka uhrazená za tuto techniku byla 49,3 mil. korun. Obnova zobrazovací techniky v areálu FN Plzeň-Bory významným způsobem přispívá ke zkvalitnění péče o nemocné s interními onemocněními, včetně pacientů v oboru všeobecné chirurgie a traumatologie, urologie, pneumologie, geriatrie a také následné péče. Díky těmto technologiím se diagnostika a celková péče posouvá výrazně dopředu.“

Multidetektorový počítačový tomograf

Tento přístroj je nejdražší pořízenou technikou z celého projektu (24 mil. korun). Dovoluje efektivní snížení radiační dávky pro nemocné při CT vyšetření. Umožní odhalit některá skrytá přidružená onemocnění, zobrazí komplikace, např. ischémie mozku, chronická onemocnění plicní tkáně či onemocnění srdce nebo hrudní aorty. Umožní diagnostiku náhlých příhod břišních, včetně střevní obstrukce a ischémie či onemocnění tlustého střeva, zobrazitelná virtuální CT kolonoskopií. Přístroj je určen k diagnostice onemocnění pacientů onkochirurgie, nádorů prsu, trávicího traktu či pro nemocné s kompletní gastroenterologickou problematikou.

Ohodnoťte tento článek!