Nové trendy v ambulantní péči – nano, větší proočkovanost i tenisáky

*odběr, krev, sestra, lékařka, praktik

První celostátní konference o ambulantní péči proběhla ve čtvrtek 3. listopadu v pražském kongresovém centru Vavruška. Generálním partnerem byla EUC.

V úvodní přednášce profesor MUDr. Vladimír Palička, ředitel FN Hradec Králové, vyzval: „Nelečte laboratorní výsledky, lečte pacienta.“ Varoval před prováděním zbytečných vyšetření. „Bohužel více než polovina lékařů nabídne pacientovi test jen proto, že si to pacient přeje.“ Čeští pacienti se stále více začínají ptát, proč jim lékaři provádí vyšetření, chtějí znát co nejvíc. „A to je dobře.“

Miniinvazivní výkony při léčbě rakoviny prsu přiblížili prim. MUDr. Petr Váša a Kateřina Mikšovská, radiologická asistentka, oba z RDG oddělení EUC Klinika Ústí nad Labem. V EUC je 9 mamodiagnostických screeningových pracovišť, pět z nich je v první desítce nejlepších center v ČR.
„Od zavedení screeningu v roce 2002 klesla mortalita na zhoubné nádory prsu o deset procent, vidíme tedy, že screening funguje,“ řekl Petr Váša. Během konference byly vystaveny obrazy umělecky pojatých snímků z mamografických screeningů, které jsou součástí výstavy Vaše nejcennější foto. Ta postupně putuje po všech českých regionech a obrazy budou pak trvale umístěny ve všech mamocentrech EUC. Vice informací je zde: http://www.euc.cz/o-nas/vase-nejcennejsi-foto

Situaci v léčení melanomů přiblížila primářka MUDr. Ivana Krajsová, z VFN na pražském Karlově náměstí. Incidence melanomu stoupá, ale mortalita zůstává stejná, 400 úmrtí ročně. „Stále je třetina pacientů, kteří přijdou na vyšetření pozdě.“

O tom, jak nanotechnologie ovlivní medicínu, přednášel Ing. Jiří Kůs, předseda výkonné rady Asociace nanotechnologického průmyslu ČR. Grafen je lehký, ohebný, vodivý a pevný. Grafenová náplast bude monitorovat hladinu glukózy v krvi a automaticky aplikovat lék.

Diskusní panel o nových trendech v ambulantní péči otevřel prof. MUDr. Tomáš Zima, rektor UK. Označil pokrytí ČR laboratořemi za dostatečné, ale úskalí nepřesnosti výsledků demonstroval na dotazu do publika: „Kdy jste si naposledy nechali zkontrolovat váš glokometr?“ Věnoval se i přeceňování výsledků výzkumu genomu.

Dále MUDr. Barbara Taušová, předsedkyně odborné rady EUC, vyzdvihla význam sester, které mají vzdělání, ale nemají odpovídající kompetence. „Dělají spíše administrativu a nedělají to, co by mohly v zájmu pacientů dělat. V zahraničí to je to úplně jinak.“ MUDr. Rastislav Maďar, specialista v epidemiologii, přiblížil budoucnost vakcinologie. „Mění se trend, protože narůstajícím problémem jsou neinfekční nemoci.“ Zároveň apeloval na očkování proti chřipce, které je v Česku mnohem méně využívané než ve vyspělých zemích.

V průběhu konference byly vyhlášeny výsledky ceny profesora Kölbela. František Kölbel dlouhá léta spolupracoval s Canadia Medical Care (jež patří do EUC) a vzdělával lékaře. Zemřel na jaře letošního roku. Vedoucí lékaři z jednotlivých zařízení EUC nominovali celkem 9 lékařských i nelékařských pracovníků a odborná rada jednomyslně rozhodla o vítězi. První ročník ceny prof. Kölbela za mimořádný přínos v péči o pacienty v EUC získal MUDr. Bohumil Dudešek ze zlínské nemocnice Atlas.

V odpolední části konference doložil Jan Hůlek (ředitel pro vnější vztahy EUC), proč jsou chronické nemoci skutečně největší výzvou zdravotnictví. „České zdravotnictví je bohužel jako švédský stůl a ptám se, kam až můžeme být solidární? Jaká má být spoluzodpovědnost pacientů?“ Zatímco v Česku je řešení akutních stavů na špičkové úrovni, stále neumíme předcházet pozdním a komplikovaným stádiím chronických nemocí, třeba cukrovky. Je to nemoc do značné míry ovlivněná pacientem – rizikové faktory jsou obezita, nízká pohybová aktivita, kouření, alkohol, nespolupráce při léčbě a neznalost. Představil eVito, platformu, která pomáhá diabetikům v samoléčbě a monitoruje je v období mezi návštěvami lékaře. Press kit k problematice je zde.
Spánková apnoe bylo téma MUDr. Jany Vyskočilové z EUC kliniky Plzeň a Mgr. Petry Štenglové, hlavní sestry EUC. Neléčená spánková apnoe (poruchy spánku, výpadky v dýchání v průběhu spánku) dvounásobně zvyšuje riziko centrální mozkové příhody, zkracuje délku života a může přivolat deprese. Průvodní znaky spánkové apnoe jsou únava, denní spavost a chrápání. Pokud doma nemáme apnoika, jen chrápajícího, pomůže proti chrápání „zašít tenisové míčky do kapsy na zádech, aby na nich spící nemohl ležet“. Press kit k problematice je zde.

Alergolog MUDr. Martin Hospodka z EUC Premium ozřejmil v závěrečné přednášce rozdíl mezi potravinovou alergií a intolerancí a věnoval se příznakům a léčení histaminová intolerance.
Další konferenci plánují organizátoři za rok.

Ohodnoťte tento článek!