Nového ředitele čekají klíčová jednání s pojišťovnami

Titulní obrázek

Hlavním úkolem a jedním z prvních kroků nového ředitele českolipské nemocnice s poliklinikou bude vyjednávání s pojišťovnami tak, aby nedošlo k přesunutí některých lůžkových částí jinam. Plyne to z vyjádření krajského radního pro zdravotnictví Pavla Nováka…

Nového ředitele MUDr. Petra Chmátala jmenovala dozorčí rada nemocnice. Zároveň se stal předsedou představenstva. Dozorčí rada zároveň odvolala z představenstva Hanu Čerbákovou, Milana Trpišovského a Luďka Nečesaného. Místopředsedou představenstva se pak stal Martin Říha, který bude od 1. září zastávat funkci ekonomického náměstka. Na jmenování zbylých dvou členů představenstva má dozorčí rada tři měsíce.

Generální ředitel Petr Chmátal je původní profesí chirurg, tři roky zastával funkci náměstka ředitele Ústřední vojenské nemocnice v Praze, kde do jeho kompetencí spadala i práce náměstka pro léčebné obory. „Zatím sdružím práci ředitele a náměstka pro léčebné obory, po čase se uvidí, zda to tak zůstane, či nikoliv,“ řekl.

O své koncepci hovořil jen všeobecně. „Úkolem nemocnice je vysoká kvalita poskytované péče pro region tak, aby pokryla spektrum a rozsah péče, které celá oblast potřebuje,“ dodal s tím, že prvořadá bude nejen kvalita péče v oborech, které již existují, ale také jejich nákladovost výkonů a navazující vztahy s pojišťovnami.

Zdeněk Bursa, náměstek hejtmana pro ekonomiku, zdůraznil, že zůstane zachován statut nemocnice jako akciové společnosti. „Transformace na neziskovou formu není na pořadu dne. Jediným důvodem pro změnu byla obava z vyvádění majetku.“

Na dotaz, co mohou očekávat zaměstnanci, ředitel odpověděl: „Zaměstnanci jsou největším majetkem každého zdravotnického zařízení. Budeme se snažit vyjít vstříc v platových i neplatových benefitech těm zaměstnancům, kteří jsou kvalifikovaní, pracující, loajální a erudovaní,“ odpověděl Petr Chmátal.

Jedním z problémů, jehož řešení čeká nového ředitele, je rekonstrukce dialýzy. Jak vysvětlil náměstek hejtmana pro ekonomiku Zdeněk Bursa, kraj vyčlenil pro českolipskou nemocnici dvacet milionů na přístrojové vybavení. „Nejsou přímo určeny na dialýzu, je na novém vedení nemocnice, na co je použije,“ dodal.

Eva Vlastníková, Regionální deník

Nového ředitele čekají klíčová jednání s pojišťovnami
Ohodnoťte tento článek!