Novela o vzdělávání sester: zjednoduší podmínky a ušetří

studium

Zdravotním sestrám, sanitářům i dalším nelékařským profesím se o něco zjednoduší vstup na pracovní trh. Umožní jim to novela zákona o jejich vzdělávání, kterou připravilo ministerstvo zdravotnictví spolu s Českou asociací sester.

Norma určitým skupinám zdravotníků umožní vykonávat některé činnosti před získáním specializované způsobilosti.

Prodlužuje registrační období sester z šesti na deset let a zjednodušuje proces registrace, bez níž nemohou samostatně pracovat. Na správních poplatcích by měla přinést úspory ve výši 3,5 milionu korun.

„Důležitými novelizačními body jsou umožnění nelékařským zdravotnickým pracovníkům, podobně jako lékařům, vykonávat některé činnosti ještě před získáním specializované způsobilosti, zrušení šesti zaměření sanitáře a ponechání pouze sanitáře, upřesnění definice certifikovaný kurz tak, aby byly realizovány výhradně kurzy nutné pro přímé poskytování zdravotní péče,“ upřesňoval ministr zdravotnictví Leoš Heger přínos novely.

Vyšší kompetence, větší zájem

Předkladatelé normy si od novely slibují, že zvýší prestiž povolání sester, porodních asistentek i ostatních nelékařů a tím tak přivede do oboru nové zájemkyně. Nízké kompetence zdravotních sester totiž bývají často terčem kritiky.

„Na předložení novelizace zákona jsme se shodli s Českou asociací sester a poslancem Parlamentu ČR Markem Šnajdrem, který ji v rámci urychlení celého procesu předloží sněmovně jako poslaneckou iniciativu,“ říká ministr zdravotnictví Leoš Heger a dodává: „Návrh této novely byl připomínkován profesními, odbornými a odborovými organizacemi. Z jejich strany se sešlo mnoho podnětů a návrhů, které jsme mohli v rámci této novely zohlednit pouze minimálně. Všechny připomínky týkající se jednotlivých zdravotnických povolání byly postoupeny pracovní komisi a budou řešeny komplexně v rámci přípravy velké novely tohoto zákona plánované na polovinu roku 2011.“

Práce na novele byly zahájeny již v roce 2009 a během přípravné fáze se ukázalo, že k tomu, aby se legislativně vyřešily problémy nelékařských povolání, bude zapotřebí většího rozsahu změn zákona, než se původně uvažovalo. Proto byla ustavena pracovní komise.

Místo pětistovky zaplatí sestry jen stovku

Registraci má nyní 45.000 sester. Většině vyprší v letech 2011 a 2012, nápor žádostí už teď registr těžko zvládá a vyřizování se zpožďuje.

„To má negativní důsledky pro žadatele, ocitají se po dobu vyřizování žádosti bez platného osvědčení, což vede zaměstnavatele k přeřazování do nižší platové třídy, byť dočasnému. Tím je zdravotnický pracovník ne vlastní vinou poškozen na výkonu svých práv,“ doplnil Heger.

Podle novely je pracovník považován za způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu až do doby nabytí právní moci rozhodnutí o prodloužení osvědčení.

Sestry, jimž končí registrace v květnu 2011, ji budou mít dál ze zákona platnou do května 2015, ministerstvo už žádat nemusejí. Za novou registraci či její prodloužení zaplatí sestry místo dosavadních 500 korun jen stovku.

Ohodnoťte tento článek!