Novela o zdravotních registrech bude nejspíš zamítnuta

Návrhu na zamítnutí bude ve Sněmovně patrně čelit novela o zdravotních službách, která mimo jiné zřídí nový neveřejný registr zdravotníků a modernizuje další databáze. Jeho podání ohlásil lidovec Ludvík Hovorka v souvislosti s pochybami o ochraně dat.

Sněmovna druhé čtení předlohy nedokončila. Kdy se k ní vrátí, není jasné.

V souvislosti s uchováváním citlivých dat, a to i pacientů, označil Hovorka registry za nebezpečné. Soudí, že pokud by někdo podal v tomto ohledu stížnost Ústavnímu soudu, vyhrál by.

Původní registr zdravotnických pracovníků zanikl před třemi lety právě kvůli nálezu Ústavního soudu. Neveřejností by se mělo vyhovět námitce soudu, který zrušil databázi zejména kvůli neoprávněnému zásahu do soukromí zdravotníků.

Bez registru je ale podle ministerstva zdravotnictví obtížné sledovat demografický a kapacitní vývoj populace zdravotnických profesionálů, analyzovat dostupnost jejich služeb pro lidi nebo předvídat potřebné vzdělávací kapacity.

Novela taky zřizuje Národní registr hrazených zdravotních služeb, Národní diabetologický registr a Národní registr intenzivní péče. Údaje z nich mají podle ministerstva přispět ke zkvalitnění zdravotní péče a ke zpřesnění stanovování úhrad z veřejného zdravotního pojištění. Odpadne prý taky administrativa, díky registrům bude možné zrušit řadu statistických zjišťování.

Poslankyně ANO Jana Pastuchová avizovala pozměňovací návrh, na jehož základě by vznikly i registry náhlých zástav oběhu. Díky nim by bylo podle ní možné hodnotit kvalitu záchranné služby a pohotovostní nemocniční péče.

Novela jasně stanoví, že registry budou spadat pod Ústav zdravotnických informací a statistiky.

Ohodnoťte tento článek!