Novela úhradové vyhlášky – 5% nárůst

Ministr zdravotnictví David Rath oznámil, že novela úhradové vyhlášky, která má platit od prvního dubna, prošla legislativní radou vlády. Milan Kubek, prezident České lékařské komory, uvedl, že novela je „kompromis prospěšný jak pro zdravotnictví, tak pro lékaře“…

Meziroční nárůst úhrad za péči o pět procent a zmírnění limitu na léky z 98 % referenčního období na 101 % má přinést novela úhradové vyhlášky

Ministr zdravotnictví David Rath oznámil, že novela úhradové vyhlášky, která má platit od prvního dubna, prošla legislativní radou vlády. Milan Kubek, prezident České lékařské komory, uvedl, že novela je „kompromis prospěšný jak pro zdravotnictví, tak pro lékaře“.

Výše úhrad zdravotnickým zařízením za péči má být proti referenčnímu období vyšší o 5 procent. Podle dosud platné vyhlášky 550/2005 Sb. bylo navýšení 3%, původně ČLK v novele požadovala 10%. Již minulý týden seznámil ale Kubek novináře s kompromisními požadavky, které komora zformulovala po jednáních s ministrem a pojišťovnami.

Mezi požadavky komory, které byly splněny, je možnost, aby lékař obhájil svou drahou léčbu. Pojišťovny by pak měly od regulací upustit. Bonifikace za ušetřené výdaje na léky, které Kubek též prosazoval, ale ve vyhlášce nejsou. Prezident komory i ministr chtěli, aby nebyli za úspory bonifikováni jen praktičtí lékaři jako dříve, ale všichni soukromí lékaři. „Nevím, proč zdravotní pojišťovny toto odmítly,“ řekl Kubek. „Tvrdily, že toto nejsou schopny administrativně zvládnout,“ dodal.

Někteří zástupci jiných organizací poskytovatelů péče již dříve uvedli, že komorou prosazované změny vyhlášky nestačí. „Navýšení úhrad o několik procent nebo slibované zmírnění nesmyslně stanovených regulací není řešením,“ soudí například mluvčí Krizového štábu poskytovatelů péče a prezident České stomatologické komory Jiří Pekárek.

(ada), www.Zdravi.Euro.cz

Hlavní změny úhradové vyhlášky

novela od dubna vyhláška 550/2005 Sb.

výše úhrad 103 % referenčního období 105 % referenčního období

limit na léky 98 % referenčního období 101 % referenčního období

možnost „vyvinění“ není je

Ohodnoťte tento článek!