Novela vyhlášky č. 320/2014 Sb. se vztahuje rovněž na doplňky stravy

Novela vyhlášky č. 320/2014 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení, která vstoupila v platnost 1. 1. 2015, se vztahuje rovněž na doplňky stravy. Tuto skutečnost dle poznatků České asociace pro speciální potraviny mnoho výrobců, dovozců či distributorů doplňků stravy v České republice nezná.

TISKOVÁ ZPRÁVA ČASP

Vyhláška se vztahuje na vybrané druhy potravin včetně doplňků stravy, jejichž místem určení je Česká republika. Tato vyhláška zahrnuje jak příjem potravin ze členských států Evropské unie, tak i ze třetích zemí. Subjekty mají povinnost podat hlášení příslušnému krajskému inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) elektronicky prostřednictvím internetového formuláře, a to nejpozději 24 hodin před obdržením zásilky.

Hlášení musí obsahovat druh potraviny přicházející na místo určení, množství potraviny přicházející na místo určení, členský stát, název a adresu provozovatele potravinářského podniku dodávajícího potravinu na místo určení, adresu místa určení a příjemce potraviny a předpokládané datum příchodu potraviny na místo určení.

„Z našich zkušeností víme, že mnoho subjektů obchodujících s doplňky stravy o novele vyhlášky č. 320/2014 Sb. nemá ponětí,“ říká Ing. Bohumil Hlavatý, výkonný ředitel České asociace pro speciální potraviny, a dodává: „V případě nedodržení informační povinnosti příslušnému krajskému inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce hrozí postih od příslušného kontrolního orgánu, kterým je SZPI.“

Ohodnoťte tento článek!