Novou šéfredaktorkou Zdravotnictví a medicína se stala Andrea Skálová

Zdravotnictví a medicína

Novou šéfredaktorkou odborného měsíčníku Zdravotnictví a medicína z vydavatelství Mladá fronta se stala Andrea Skálová, která třináct let postupně působila v pozici šéfredaktorky Lékařských listů a jako redaktorka a editorka Vakcinologie, Geriatrie a gerontologie a Tempus Medicorum, tedy dalších titulů z portfolia divize Medical Services.

Měsíčník Zdravotnictví a medicína je určen pro lékaře, farmaceuty, sestry a ostatní nelékařské zdravotnické profese, manažery ve zdravotnictví a zaměstnance státní správy. Časopis je členěn do tří celků – zdravotnictví, ošetřovatelství a medicína. Odborné medicínské články jsou psány předními odborníky všech medicínských oborů. V ošetřovatelské sekci je dán prostor k publikování také sestrám a ostatním nelékařským pracovníkům.

„Uvědomujeme si, že v centru zdravotní péče je pacient, on je ten nejdůležitější článek celého zdravotnictví, péče má jít za ním. Pozornost chceme proto věnovat informacím, které podpoří zvyšování kvality péče, bezpečnosti a kvality života pacientů. Jako lékařka, jejímž původním oborem byla psychiatrie, chci čtenářům připomínat, že pacient je jedinečná lidská bytost s individuálními potřebami, zkušenostmi i viděním světa. Jeho biopsychosociální rozměr je nezpochybnitelný a oprávněně očekává lidský přístup ze strany zdravotníků a zdravotních politiků ve všech fázích svého života. Celostní pohled na pacienta musí zdravě doplňovat superspecializovaný přístup, který v současné medicíně dominuje. Věřím, že budoucí příspěvky v časopise Zdravotnictví a medicína k tomu napomohou,“ řekla Andrea Skálová, šéfredaktorka Zdravotnictví a medicína.

Novinkou také je, že webové stránky www.zdraví.euro.cz a stejnojmenný Newsletter, které nedávno prošly redesignem a obsahovou úpravou, jsou nyní v kompetenci nového editora Denise Drahoše. Web i newsletter budou i nadále přinášet každodenní přehled nejnovějších zpráv. Od května 2017 bude na webu spuštěna nová informační platforma Medical TV s plánovanými videorozhovory s předními osobnostmi českého zdravotnictví. Moderátorkou rozhovorů bude Andrea Skálová a Michaela Lízlerová, šéfredaktorka dalšího odborného titulu Postgraduální medicína. První rozhovory poskytnou kapacity ve svých oborech, jako například dermatoveneroložka prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., kardiolog MUDr. Josef Kautzner, CSc., a transplantační chirurg doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D.

„V dnešní záplavě informací, i těch medicínských, chceme přinášet stručný aktuální přehled o dění ve zdravotnictví, medicíně a zdravotní péči i v oblastech navazujících, jako je sociální či politická problematika. Naší prioritou je zprostředkovávat nejdůležitější poznatky moderní medicíny, být spolehlivým partnerem v mezioborové platformě a přispívat ke sdílení zkušeností z různých oblastí. I nadále budeme rozvíjet vydávání odborných knih a pořádání odborných konferencí, seminářů a sympozií,“ řekl Karel Novotný, ředitel divize Medical Services, vydavatelství Mladá fronta.

Andrea Skálová v pozici šéfredaktorky střídá Petru Klusákovou.

Více o vydavatelství Mladá fronta
Vydavatelství Mladá fronta je moderní vydavatelství s dvaasedmdesátiletou tradicí. Vydavatelství Mladá fronta své dobré jméno staví na mnohaleté zkušenosti, profesionalitě a dynamickém rozvoji. Vlajkovou lodí vydavatelství Mladá fronta je týdeník Euro a portál Euro.cz. Vydavatelství Mladá fronta provozuje také ekonomický web Finance.cz a dalších 20 specializovaných online titulů. Od roku 2010, kdy byla založena divize Medical Services, vydavatelství nabízí kvalitní komplexní servis ve zdravotnictví. Projekty divize se realizují za oboustranné spolupráce s tradičními a významnými zdravotnickými tituly z portfolia vydavatelství Mladá fronta. Divize Knihy na trh ročně uvede kolem 200 nových titulů. Divize Klientské tituly nabízí komplexní výrobu klientských časopisů. Vydavatelství Mladá fronta svými produkty osloví 5 052 735 lidí v České republice.

Ohodnoťte tento článek!