Novou šéfredaktorkou Zdravotnictví a medicína se stala Petra Klusáková

Petra Klusáková, DiS.

Novou šéfredaktorkou měsíčníku pro odborníky ve zdravotnictví, farmacii a ošetřovatelství Zdravotnictví a medicína z vydavatelství Mladá fronta se od 1. července stala Petra Klusáková, která doposud působila na pozici zástupkyně šéfredaktorky.

„I nadále budeme přinášet odborné medicínské texty, zdravotněpolitické a ekonomické zpravodajství, články z oblasti ošetřovatelství i kongresového zpravodajství. Nejbližší změnou bude nová podoba newsletteru, tedy každodenního přehledu nejnovějších zpráv, kterou spustíme už v červenci. Také webové stránky Zdravi.euro.cz ještě letos doznají řady uživatelsky příjemných změn, jednou ze zásadních – a z našeho pohledu velmi atraktivních – budou videorozhovory s předními osobnostmi českého zdravotnictví,“ řekla Petra Klusáková, šéfredaktorka Zdravotnictví a medicína. Webové stránky Zdraví.euro.cz jsou také v kompetenci nové šéfredaktorky.

Měsíčník Zdravotnictví a medicína je určen pro lékaře, farmaceuty, sestry a ostatní nelékařské zdravotnické profese, manažery ve zdravotnictví a zaměstnance státní správy. Časopis je členěn do tří celků – zdravotnictví, ošetřovatelství a medicína. Odborné medicínské články jsou psány předními odborníky všech medicínských oborů. V ošetřovatelské sekci je dán prostor k publikování také sestrám a ostatním nelékařským pracovníkům.

„Divize Medical Services těží ze síly vydavatelství Mladá fronta. Zároveň bude Zdravotnictví a medicína, stejně jako ostatní naše tituly, do budoucna tvořit stále silnější zpravodajský most mezi odbornými konferencemi, semináři a sympozii, které pro naše čtenáře a další odborníky ve zdravotnictví divize Medical Services pořádá,“ řekl Karel Novotný, ředitel divize Medical Services, vydavatelství Mladá fronta.

Petra Klusáková v pozici střídá dlouholetou šéfredaktorku Markétu Mikšovou, která na vlastní žádost post opouští a přebírá zodpovědnost za řízení rubriky Sestra, která je nedílnou součástí měsíčníku Zdravotnictví a medicína.

Střídání stráží v čele Zdravotnictví a medicína

Čas běží jako jelen. V prosinci to bude 12 let, kdy jsem zasedla do šéfredaktorského křesla týdeníku noviny – dnes měsíčníku Zdravotnictví a medicína. Nadešla chvíle, kdy chci „ubrat trochu páry“, proto bych vám ráda představila svoji nástupkyni, novou šéfredaktorku Petru Klusákovou.
Petra je ostřílená redaktorka, která se ve zdravotnické problematice vyzná. Vlastně je v naší redakci služebně nejstarší, neboť v ní působila ještě v době, kdy v čele novin stál Tomáš Cikrt, na což si mnozí z vás jistě pamatují. Petra má všechny předpoklady pro to, aby bezpečně plula rozbouřenými vodami našeho zdravotnictví a prostřednictvím stránek našeho časopisu vám přinášela zajímavé informace. Časopis jí tedy svěřuji s lehkým srdcem a přeji hodně zdaru a výdrž.
Na postu ministra zdravotnictví dochází k střídání stráží mnohem častěji. noviny jsem převzala v roce 2004, v té době tomuto resortu kralovala Milada Emmerová a ve funkci setrvala 1 rok. Na necelý rok ji vystřídal David Rath, pak nastoupil Tomáš Julínek, který vydržel 2,5 roku. Daniela Filipiová ministerstvo řídila přes 3 měsíce a Dana Jurásková něco přes rok. Rekord zatím drží Leoš Heger, který v ministerském křesle vydržel přesně 3 roky. Po té byl 7 měsíců ministrem Martin Holcát a koncem ledna 2014 se šéfem resortu stal Svatopluk Němeček. I jemu přeji výdrž.
Ráda bych poděkovala všem našim předplatitelům. Děkuji všem ředitelům nemocnic a jejich náměstkům, především pro ošetřovatelskou péči, za dobrou spolupráci. Speciální dík patří bývalému i nynějšímu předsedovi České lékařské společnosti J. E. Purkyně, profesorům Jaroslavu Blahošovi a Štěpánu Svačinovi a jejich sekretariátům za výraznou pomoc. Chci poděkovat také prezidentovi České lékařské komory Milanu Kubkovi a jeho spolupracovníkům a prezidentovi České lékárnické komory Lubomíru Chudobovi i jeho předchůdci Stanislavu Havlíčkovi. Velký dík patří bývalému děkanovi 1. LF UK, dnes rektorovi Univerzity Karlovy, profesoru Tomáši Zimovi, že si i přes obrovské vytížení najde čas zúčastnit se zasedání redakční rady Zdravotnictví a medicína. Za spolupráci děkuji děkanovi 1. LF UK prof. Aleksi Šedovi i děkanům ostatních lékařských fakult, odborným společnostem ČLS JEP, dále všem lékařům a sestrám, kteří se autorsky podílejí na tvorbě časopisu, a mnoha dalším zajímavým osobnostem, s nimiž jsem měla tu čest se za tu dobu potkat.
Svému redakčnímu kolektivu děkuji za příjemnou spolupráci, díky níž jsem mohla práci povýšit na koníčka a každé ráno se do redakce těšit. Opravdu bych každému šéfovi přála, aby měl kolem sebe takovou partu nadaných, pracovitých, zodpovědných a empatických kolegů se smyslem pro humor. S časopisem se ale úplně neloučím. V redakci zůstávám a budu zabezpečovat některé rubriky, především ošetřovatelskou sekci.

S úctou,
Markéta Mikšová

Vážení a milí čtenáři,

poprvé vás zdravím jako nová šéfredaktorka časopisu Zdravotnictví a medicína. Řeknete si „zase změna“. Stav, který je v poslední době v systému zdravotnictví považován téměř za neblahý. Z ministerstva zdravotnictví zaznívá, že není žádoucí provádět velké změny, a resort volá po legislativním tichu, protože je třeba především vytvořit prostor, v němž budou moci zdravotníci léčit. Každému, kdo zdravotnictví pozorněji sleduje, je jasné, že jde o proklamaci veskrze nemožnou. Změna je, děje se stále.
Ať už je efektivní nebo ničivá, ať vychází z politického zadání pod tlakem nebo z praxe, ať je motivována penězi nebo vědeckým poznáním (a penězi), ať je nahlas vytrubována jako potřebná nebo je účelově nenápadná, je pro nás novináře vždy impulsem, je naší pracovní mantrou. V časopise Zdravotnictví a medicína se snažíme pro vás tyto změny objektivně zaznamenat a napomáhat vám utvářet si na věc fundovaný názor.
Změna nás živí (mimo jiné), takže se jako tištěné médium musíme vyrovnávat s pohyby na mediálním trhu. Jako součást medicínské divize Medical Services těžíme ze síly vydavatelství Mladá fronta, a. s., zároveň v rámci divize budeme do budoucna tvořit stále silnější zpravodajský most mezi odbornými konferencemi, semináři a sympozii, které pro naše čtenáře a další odborníky ve zdravotnictví Medical Services pořádá. Zmíním jen konferenci Zdravotnictví 2017, která si za poslední tři roky vybudovala postavení jedné z nejprestižnějších akcí s širokým politickým, ekonomickým a medicínsky odborným záběrem.
Zároveň mediálně podporujeme naše knižní edice Aeskulap a Postgraduální medicíny a nadále vás chceme informovat o všech nově vydaných odborných publikacích. Chystanou novinkou budou pravidelné rozhovory s autory medicínských knih, možná i vy budete v budoucnu jedním z nich.
Od července vás také těšíme novou podobou newsletteru – každodenního přehledu nejnovějších zpráv, jehož vzhled jsme i na váš požadavek vylepšili. A ti z vás, kteří jej neodebírají, se pro odběr novinek mohou zaregistrovat na www. zdravi.euro.cz vpravo dole na odkazu „Zasílání novinek“. I webové stránky ještě letos doznají řady uživatelsky příjemných změn, jednou ze zásadních a z našeho pohledu velmi atraktivní budou video rozhovory s předními osobnostmi ve zdravotnictví.
Velmi se na naše příští společné projekty těším. Ať už půjde o zpravodajské texty nebo rozhovory o vaší práci, o setkání či vaši aktivní účast na našich odborných a vzdělávacích akcích, o zpracování a propagaci vaší odborné publikace.

Pokud svůj čas věnujete našemu časopisu, bude mi ctí.

Vaše Petra Klusáková

Ohodnoťte tento článek!