Nový nadační fond chce zvýšit kvalitu primární péče

Praktické lékaře a vůbec primární sféru možná čekají lepší časy. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně a firma Léčiva založily 6. září nadační fond, který si dává za cíl rozvoj praktického lékařství a zvýšení jeho prestiže.
Principem činnosti fondu je vyhledávání projektů přínosných pro všeobecné lékařství…

Projekt musí schválit představenstvo fondu, pak následuje finanční (nebo i metodická či organizační) podpora. „Naším záměrem je podporovat oblast všeobecného lékařství s hlavním cílem zlepšit zdravotní stav obyvatelstva, ale především každého jednotlivého občana. Nadační fond by tomu měl pomoci,“ řekl předseda ČLS JEP prof. MUDr. Jaroslav Blahoš.

(vit)

Ohodnoťte tento článek!