Nový nadační fond chce zvýšit kvalitu primární péče

Praktické lékaře a vůbec primární sféru možná čekají lepší časy. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně a firma Léčiva založily 6. září nadační fond, který si dává za cíl rozvoj praktického lékařství a zvýšení jeho prestiže.
Principem činnosti fondu je vyhledávání projektů přínosných pro všeobecné lékařství…

Projekt musí schválit představenstvo fondu, pak následuje finanční (nebo i metodická či organizační) podpora. „Naším záměrem je podporovat oblast všeobecného lékařství s hlavním cílem zlepšit zdravotní stav obyvatelstva, ale především každého jednotlivého občana. Nadační fond by tomu měl pomoci,“ řekl předseda ČLS JEP prof. MUDr. Jaroslav Blahoš.

(vit)

Nový nadační fond chce zvýšit kvalitu primární péče
Ohodnoťte tento článek!