Nový registr dětských úrazů by mohl zkvalitnit prevenci

V České republice by měl vzniknout Národní registr údajů o úrazech dětí. Odborníci budou údaje využívat při přípravě cílené prevence. „Návrh na jeho vytvoření připravuje meziresortní pracovní skupina, která zpracovává národní plán prevence dětských úrazů,“ říká Veronika Benešová z Centra úrazové prevence 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol…

Statistická data o úrazech se nyní získávají z údajů zdravotnických zařízení. Nejsou však dostatečně podrobná, například nesledují příčinu a okolnosti, za nichž se úraz stal.

Nyní je statistika počtu úrazů známa téměř s ročním zpožděním. Například čísla za rok 2004 budou zveřejněna pravděpodobně na podzim. V registru by údaje měly být k dispozici aktuálně.

Podle Veroniky Benešové ošetřili v roce 2003 lékaři téměř půl miliónu dětí s úrazem, z toho 30 tisíc úrazů si vyžádalo pobyt v nemocnici. Úrazy byly předloni příčinou 117 úmrtí dětí ve věku do 14 let.

V roce 2002 bylo smrtelných úrazů dětí 125. Dětská úrazová úmrtnost se zvolna snižuje díky lepší péči traumatologů. Roste však počet úrazů, zejména při sportu.

Podle Jaroslava Hořína z Centra dopravního výzkumu zemřelo v roce 2003 v důsledku dopravních nehod v Česku 36 dětí a děti se podílely na počtu usmrcených osob v dopravě třemi procenty.

Hospodářské noviny

REAKCE ČTENÁŘŮ Zdraví.Euro.cz

MUDr. Vít Mareček

Držím palce, aby se registr za čas skutečně rozběhl. Je s podivem, kolik dá práce uskutečnit takovouto poměrně jednoduchou věc, že? Všichni souhlasíme, že je třeba prevence, prevence a ještě jednou prevence (čehokoliv, nejen dětských úrazů). Avšak bez základní znalosti toho, co jsme se učili v epidemiologii o incidenci či prevalenci různých jevů – to v praxi uniká… Zajímalo by mě, zda a jak se na přípravě sběru těchto důležitých dat podílejí stávající traumatologická centra?

Ohodnoťte tento článek!