Nový rektor UK chce dát prostor každému akademickému hlasu

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

Prof. MUDr. Tomáše Zimu, DrSc., MBA, zvolil 25. října Akademický senát UK kandidátem na funkci rektora Univerzity Karlovy. Návrh na jmenování rektorem bude prostřednictvím ministra školství předložen ke schválení prezidentu republiky. Čtyřleté funkční období začne novému rektorovi 1. února 2014.

„Zvolení do funkce rektora beru jako obrovský závazek, který přijímám s velkou pokorou. Jako prioritní vnímám otázku nových, moderních forem vzdělávání pro studenty i pro veřejnost. Budu se snažit o to, aby každý hlas akademické obce byl slyšen,“ uvedl bezprostředně po svém zvolení Tomáš Zima pro Českou televizi.

Univerzita se dle jeho slov naopak nesmí měnit v otázce postojů demokratických tradic a akademických svobod. „Akademická půda musí být apolitická a ryze profesionální,“ dodal profesor Zima.
Lékař, předseda České společnosti klinické biochemie ČLS JEP, přednosta Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, proděkan 1. LF UK pro vnější vztahy (a bývalý děkan 1. LF UK, v letech 2005–2012) získal ve třetím kole 42 ze 70 hlasů členů akademického senátu.

Dobrý manažer, který má drive Ve čtyřhodinovém volebním klání Tomáš Zima porazil dva protikandidáty – Michala Stehlíka a Stanislava Štecha. „Myslím si, že nový rektor je člověk, který má obrovský drive, tah na cíl a to je to, co se v dobrém slova smyslu označuje jako dobrý manažer. Řada věcí se na univerzitě určitě pohne dobrým směrem. Zároveň je dobře, že to je člověk, který má takové zkušenosti s řízením velmi velké a komplikované fakulty, proto nemám obavy z toho, že by univerzitu svedl někam na scestí,“ řekl Českému rozhlasu na adresu nového rektora jeho konkurent z rektorského klání profesor Štech.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!