Nový šéf záchranky kraje Vysočina chce být nejlepší

Je mu dvaatřicet let a už devátým dnem stojí v čele Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina. Jmenuje se Lukáš Kettner a pochází z Moravských Budějovic. Rozhovor čtěte v článku…

Je mu dvaatřicet let a už devátým dnem stojí v čele Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina. Jmenuje se Lukáš Kettner a pochází z Moravských Budějovic.

Jihlava Dvěma stům osmdesáti zaměstnancům záchranky šéfuje od Nového roku Lukáš Kettner. Na základě výběrového řízení, které s přehledem vyhrál, jej do čela jmenovali krajští radní. O ředitelské křeslo se ucházeli tři muži a dvě ženy.

Změnil se vám výrazně život po jmenování do funkce ředitele?

Samozřejmě. Přibylo mi více pracovních povinností a ubylo volného času, ale nestěžuji si. Počítal jsem s tím a z této funkce to vyplývá. Ale protože jsem také otcem malého dítěte, chci svůj čas rozdělit mezi rodinu a práci. Abych byl já a rodina spokojena.

Spoustu času vám ale zabere jenom cestování, protože do Jihlavy dojíždíte až z Moravských Budějovic. Neuvažoval jste, že se přestěhujete?

Možnost přestěhování do Jihlavy jsem zvažoval. Není to tedy vyloučené, ale není to otázka ze dne na den.

Budete nadále fungovat jako lékař, nebo budete „pouze“ředitelovat?

Tato funkce je především manažerská. Velice rád bych se ale také věnoval terénní práci lékaře, protože mě nesmírně baví a obohacuje. Nerad bych s pacienty ztratil kontakt.

Jak jste prožil první dny v novém zaměstnání?

Strávil jsem je velmi vytíženě a pracovně. Sešel jsem se se všemi zaměstnanci managementu v Jihlavě, druhý den proběhla porada primářů a vrchních sester všech oblastí ZZS kraje Vysočina. Všem zaměstnancům byla nastíněna koncepce záchranky a jak si představuji řízení organizace. Stanovili jsme si jasná pravidla. Vyžadovat po nich budu profesionalitu, odbornost, pracovitost, nasazení a píli. To je jediné, co mě zajímá. Oni pak budou hodnoceni podle výkonu.

Chystáte nějaké personální změny?

Po mém nástupu už došlo k určitým změnám na jednotlivých

úsecích organizace. Přibyla nám funkce právníka, kterou považuji za velice důležitou. Personální změny v managementu jsou ve stadiu příprav. Chtěl bych, aby celý top management organizace prošel výběrovými řízeními.

Proč jste přijal právě právníka?

Jsem přesvědčen, že organizace našeho formátu potřebuje právníka. Chtěl bych provést revizi smluv a závazků. Chtěl bych, aby veškeré pracovněprávní vztahy a vztahy s našimi dodavateli a klienty byly řešeny ve spolupráci s právním odborem, a předešlo se tak možným problémům, které by nám komplikovaly naši práci.

Co zamýšlíte se svým předchůdcem, odvolaným ředitelem Janem Sedlákem?

Doktor Sedlák u nás pracuje jako kmenový lékař. U každého zaměstnance mě za prvé zajímá jeho odborná kvalifikace, potom hodnotím jeho výsledky, zajímá

mě píle a také chuť podílet se na konstruktivní a kolektivní práci v týmu. Každý zaměstnance má svou budoucnost u nás ve svých vlastních rukou. Záleží tedy, jak se k tomu každý postaví. Takže to záleží i na panu Sedlákovi samotném.

Zdravotníci zejména z havlíčkobrodské záchranky si dříve stěžovali na váznoucí komunikaci s jihlavským vedením. Jak to hodláte řešit vy?

Na poradě primářů a vrchních sester jsme se dohodli a určili si termíny výjezdních zasedání. S managementem navštívíme všechny jednotlivé oblasti. Vše bych chtěl stihnout do 20. ledna, abych si mohl udělat obraz. Výsledky návštěv zpracuji a podle toho pak budu postupovat.

Na Havlíčkobrodsku nevládla ještě donedávna zrovna ideální situace. Jste s tím obeznámený?

Situaci na Havlíčkobrodsku jsem sledoval a jsem o ní informován. Ale detailně se s ní hodlám seznámit na výjezdním zasedání. Mám v úmyslu sejít se i externími lékaři. Věřím, že se společnými silami dohodneme na nějakém řešení, aby byli všichni spokojeni.

Bývalý ředitel Sedlák odvolal ze dne na den z primářského křesla havlíčkobrodské záchranky Aleše Ošťádala. Toho dočasně vystřídal Petr Blaťák a nyní vede záchranku doktor Michal Fischer. Hodláte to tak zachovat?

Bude vypsáno nové výběrové řízení na primáře havlíčkobrodské oblasti.

Uvažujete o tom, že byste navýšil počet posádek vozidel a dokoupil další vozy?

Zpracuji analýzu sítě výjezdových stanovišť a podle toho se rozhodneme. To si ale vyžádá delší časový horizont. Co se týká vozového parku, tak vozidla inovujeme.

Jak zvládáte patnáctiminutové dojezdové časy k pacientům v zimních měsících?

V zimě je to samozřejmě složitější, protože dojezdnost je zhoršená. Zatím se nám ale nestalo, že by došlo k ohrožení zdraví pacientů. Za což patří díky všem zaměstnancům.

Je vybavení záchranky podle vás dostačující? Postrádáte něco, chtěl byste něco změnit?

Naše vybavení po technické a lékové stránce odpovídá zákonným normám. Je ale naprosto jasné, že musí docházet k neustálé modernizaci vybavení dle požadavků současné medicíny. Chtěl bych, abychom byli do budoucna po technické i odborné stránce jednou z nejlepších záchranek v republice. Aby na to pacienti i zaměstnanci mohli být hrdí.

Otázka na konec. Jaký je váš životní sen?

Mým životním snem je, aby byla moje rodina zdravá a spokojená.

Lukáš Kettner se narodil 13. května 1973. Je ženatý a má devítiměsíční dceru. S rodinou bydlí v Moravských Budějovicích.

Curriculum vitae

Vzdělání:

V roce 1997 absolvoval lékařskou fakultu UP v Olomouci. V květnu 2000 složil atestaci prvního stupně v oboru anesteziologie a resuscitace, v listopadu 2003 atestaci z nástavbového oboru urgentní medicína a medicína katastrof. Je držitelem licence v oboru urgentní medicína.

Zaměstnání:

19971999 – Anesteziologicko- – resuscitační oddělení nemocnice v Třebíči 1999 – externí lékař Zdravotnické záchranné služby Třebíč 20002004 – zaměstnancem Zdravotnické záchranné služby Třebíč 2001 – pověřen budováním nového stanoviště Rychlé lékařské pomoci v Moravských Budějovicích 20012004 – jmenován do funkce vedoucího lékaře Rychlé lékařské pomoci v Moravských Budějovicích 20042005 – jmenován do funkce primáře oblastního střediska Třebíč, Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina leden 2006 – ředitel ZZS kraje Vysočina

JITKA ROHOVSKÁ, Vysočina

Nový šéf záchranky kraje Vysočina chce být nejlepší
Ohodnoťte tento článek!