Nový zákon vrací zdravotnictví zpět, tvrdí ředitel Karvinské hornické nemocnice

Zákon o neziskových nemocnicích dává desítkám nemocnic na výběr: buď se do konce příštího roku stanou neziskovými a budou mít zajištěny smlouvy s pojišťovnami, anebo zůstanou soukromými a budou odkázány na úhrady zdravotních pojišťoven pouze za poskytnutou akutní péči…

Ředitel soukromé Karvinské hornické nemocnice Ivan Stejskal říká, že nový zákon znamená pro soukromá zařízení zánik.

Kdybyste to byl Vy, kdo má rozhodnout, ke které variantě se KHN přikloní, zda se podřídí ministerstvu a stane se neziskovou, či za cenu nejistoty zůstane soukromou a bude se snažit pracovat se ziskem, jak byste rozhodl?

O tom já nemohu rozhodnout. Jsem sice výkonný ředitel a člověk odpovědný za chod akciové společnosti, ale nikoli majitel. Především na něm je, aby si ujasnil, zda chce nemocnici provozovat jako neziskovou, či jít za současných podmínek do nejistoty.

Samozřejmě, že Vy sám o tom rozhodnout nemůžete, ale co byste mu doporučil, kdyby Vám řekl: Ty jsi ředitel, znáš situaci, poraď mi, co mám dělat? Co byste mu řekl?

Řekl bych mu, že soukromě bych “ do toho nešel“. Vžijte se do situace, že jste majitel této nemocnice, máte tady určité hodnoty, zaměstnáváte 380 lidí, který byste měl najednou říct: pod stát nepůjdeme a jako soukromníci to nezvládneme, takže dámy a pánové, tady máte “ své papíry“ a zítra běžte hledat práci, kam chcete. Takto to prostě nejde. Vím, že majitel tohoto zařízení má nějaké sociální cítění a chce tento špitál zachovat jak pro zaměstnance, tak pro lidi z regionu, pro pacienty.

Takže byste se přiklonil k variantě A, tedy přeměnit KHN na tzv. neziskovou nemocnici, které bude diktovat ministerstvo, potažmo stát.

Ano. A myslím si, že i majitel je toho názoru, že by bylo vůči našim zaměstnancům, které jsme pět let přesvědčovali, aby s námi šli do projektu restrukturalizace nemocnice, vrcholně sprosté jen tak jim říct: končíme, běžte si hledat práci jinam. Myslím si, že to by nikdo neudělal, na rozdíl od celé řady poslanců, kterým je to úplně jedno.

Jak by se zákon, samozřejmě pokud by vstoupil v platnost, promítl do fungování soukromých nemocnic obecně. Má podle Vás takovéto zařízení vůbec šanci zkoušet fungovat za stávajících podmínek, když je legislativou hned od začátku hendikepováno tím, že nemá garantovány smlouvy se zdravotními pojišťovnami?

Těžko můžu mluvit za jiná zařízení. Ovšem specializovaná nemocnice našeho typu, která by byla odkázaná pouze na úhrady za akutní péči podle mě není schopna přežít. Naší dominantní částí příjmů jsou úhrady za neakutní, specializovanou péči. Myslet si, že jsou lidé schopni a ochotni toto platit hotově, když platí zdravotní pojištění, je naprosté bláznovství. Když se na věc podíváme normálníma očima, kolik lidí má doma dneska 300, 500, 600 tisíc korun? Například operace skoliózy, stabilizace třech páteřových obratlů přijde včetně implantátů na půl milionu korun. Abych však byl upřímný, měli jsme u nás zahraniční pacienty, kteří si operaci páteře platili v hotovosti. Jak si to potom vyjednali doma, to nevím, ale u nás platili tzv. cash. Toto však není obecný jev, nota bene v tak ekonomicky slabém regionu, jako je Moravskoslezský kraj. Co z toho vyplývá? Malá nemocnice, která je specializovaná zejména na neakutní péči, nemá šanci přežít.

Dokážete spočítat, kolik procent příjmů nemocnice tvoří úhrady za akutní a neakutní péči. Jen pro představu, abychom zjistili, zda je takovéto zařízení schopné se uživit, kdyby bylo závislé jen na proplácení akutní péče.

Takto od stolu to říct nedokážu. Určitě ale vím, že by to nemocnici neuživilo.

Příspěvky s názvem článku na který reagujete posílejte přes formulářZDE Pravidla diskuse najdete v prohlášení vydavatele.

Hornická nemocnice se v době, kdy v republice propukla tzv. optimalizace zdravotnických zařízení vydala na cestu specializace. Vzniklo tady Centrum nemocí páteře a nejnověji Centrum nemocí mozku a pracovní medicíny. Dnes, kdy ministerstvo preferuje nemocnice s komplexní, především akutní péčí a “ podráží nohy“ specializovaným a soukromým pracovištím, to paradoxně vypadá, že vám tehdejší rozhodnutí uškodilo. Nezapadáte prostě do ministerských škatulek.

Ano, bohužel, tak to skutečně vypadá. Já si ovšem neumím představit, že bychom tehdy před pěti lety tento špitál nerestrukturovali, nespecializovali se na věci, které tu dnes máme a dublovali tady akutní chirurgii nebo akutní ORL, které jsou o tři kilometry dál v KarvinéRáji. Tehdy se spustila optimalizace, my jsme jako jedni z mála přistoupili k určité redukci lůžek a stavu zaměstnanců. Tehdy jsme do toho šli s cílem vyhovět zdravotním pojišťovnám a omezit počty lůžek či ambulancí, kterým by chyběli pacienti. Vydali jsme se jinou cestou a určitě je správná. Jenže teď to vypadá, že kdybychom zůstali u akutní péče, dnes bychom byli vysmátí a nemuseli se strachovat o budoucnost.

Takže v podstatě na to, že jste zvolili alternativní cestu dnes doplácíte.

Přesně tak.

Ministr zdravotnictví Rath má vizi, že by v budoucnu byla v každém okrese pouze jedna nemocnice. Dovedete si takovou situaci, speciálně na Karvinsku, které patří k nejlidnatějším okresům v republice, představit?

Moc ne, protože žádná zdejší nemocnice není komplexní. Když padle otázka, zda by stačila jedna, tak já se zeptám, v čím zájmu je takováto struktura zdravotní péče. Mám z toho všeho pocit, že vládním politikům je úplně lhostejný osud pacienta, který je na konci toho celého řetězce. Jedna nemocnice? Dobře, ale počítejme s tím, že pacienti budou v čekárnách sedět řadu hodin nebo se taky ten den vůbec nedočkají pomoci! A druhý den pojedou raději někam jinam, třeba do Ostravy. Ovšem ani tam to asi nebude lepší. Tvrdím, že na všechno doplatí pacient a to už vůbec nemluvím o tom, jak se bude chovat personál té nemocnice. Chápu, že každé větší město by chtělo mít svoji nemocnici. To je, myslím si přepych, ale bojoval bych za specializaci těchto zdravotnických zařízení na ambulance i lůžková oddělení v oborech, které ti lidé potřebují. Samozřejmě chirurgie, interna, gynekologie a rentgen, to je standard, který by měl být všude.

Zákon o neziskových nemocnicích ještě musí podepsat prezident, jinak půjde zpět do sněmovny. Odvážíte si tipnout, jak to všechno dopadne?

Já pořád věřím tomu, že v té politické struktuře musí nastat změna. Ale i kdyby ne, jsem přesvědčen, že zákon zruší Ústavní soud. Stížnost už je nachystána. Zákon je totiž protiústavní hned v několika bodech. Jednak zasahuje do soukromého vlastnictví, takže si myslím, že soudci najdou řadu argumentů, proč ho zrušit. A pokud ho nezruší Ústavní soud, doufám, že se na celou věc střízlivě podívají noví lidé v čele státu, protože toto je návrat před rok 1989. Když člověk slyší slovo “ rajonizace“, což znamená, že budete direktivně někam přiřazeni a muset jít tam, kam třeba nechcete, tak je to celé špatně.

Karvinský deník

Nový zákon vrací zdravotnictví zpět, tvrdí ředitel Karvinské hornické nemocnice
Ohodnoťte tento článek!