NSS potvrdil pokutu 200.000 Kč pro Krajskou zdravotní

Nejvyšší správní soud (NSS) potvrdil pokutu 200.000 korun, kterou před dvěma lety uložil ústecké Krajské zdravotní (KZ) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). ČTK to zjistila z webu NSS.

Krajská zdravotní, která spravuje pět největších nemocnic v Ústeckém kraji, chybovala v tendru na šicí materiály o předpokládaném objemu 50 milionů korun. Pokutu v dubnu potvrdil Krajský soud v Brně. Sankce je nyní definitivní.

„Zatím jsme rozhodnutí soudu neobdrželi,“ řekl ČTK mluvčí KZ Jiří Vondra. Proto se ani k jeho obsahu nechtěl blíže vyjadřovat. Při zadávání veřejné zakázky na šicí materiály Krajská zdravotní podle NSS chybovala tím, že v zadávací dokumentaci stanovila způsob hodnocení nabídek v rozporu se zásadou transparentnosti. Podle úřadu způsob hodnocení dvou dílčích hodnoticích kritérií nevyjadřoval jejich váhu.

„Zadavatel rovněž v rozporu se zněním zákona požadoval od uchazečů předložení seznamu minimálně pěti odběratelů, kterým dodávali šicí materiály v minimálním objemu jednoho milionu korun v průběhu posledních 12 měsíců, čímž Krajská zdravotní zkrátila období požadované zákonem ze tří na jeden rok,“ uvedl už dříve předseda ÚOHS Petr Rafaj. Tendr vyhrála společnost B.Braun medical.

Krajská zdravotní dostala nedávno od ÚOHS další pokutu. Má zaplatit 200.000 za chyby v tendru z roku 2009 na zdravotnický materiál. Pokuta je pravomocná. Také v tomto případe se Krajská zdravotní bude bránit správní žalobou.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!