Nymburské novorozenecké oddělení vyšetřuje skryté srdeční vady oxymetrem

Oxymetr

Nymburské novorozenecké oddělení patří mezi deset procent nemocnic v republice, které provádějí vyšetření skrytých srdečních vad oxymetrem.

TISKOVÁ ZPRÁVA NEMOCNICE NYMBURK

Hned třemi novými přístroji, které zvýší kvalitu péče o miminka narozená v nymburské porodnici, se může nemocnice pochlubit. Vysoce kvalitní a velmi potřebné přístroje v celkové hodnotě sto sedmdesát tisíc získala darem od švýcarské společnosti Swiss Life.

„Jedním z nich je moderní resuscitační přístroj pro novorozence Neo Puff , kterým lze účinně pomoci novorozencům po porodu, již jsou v dechové tísni. Stejný přístroj sice již na oddělení máme, ale protože je nepřenosný, a tedy je trvale umístěn na porodním sále, velmi jsme uvítali zisk dalšího na operační sál, kde probíhají císařské řezy,“ říká MUDr. Radomír Pavluv, vedoucí lékař nymburského novorozeneckého oddělení.

Dalším ze tří nových přístrojů je oxymetr, kterým se měří nasycení krve kyslíkem. Nemocnice jej využívá k vyšetření skrytých srdečních vad u novorozenců. Jde o novou metodu pozvolna se začleňující do paušálního vyšetření novorozence a nymburská nemocnice se díky jeho pořízení řadí mezi deset procent zdravotnických zařízení v celé České republice, která taková vyšetření provádějí.

„Posledním novým, ovšem neméně potřebným přístrojem, je nejmodernější LED diodová fototerapie s vysokou účinností. Ta pomáhá miminkům, která onemocní hyperbilirubinemií známou pod rozšířeným označením „novorozenecká žloutenka“. Výhodou zařízení s LED technologií je vysoká intenzita záření s vysokou účinností a LED diody s dlouhou životností,“ vysvětluje lékař.

Ohodnoťte tento článek!