O budoucnosti kutnohorské nemocnice budou jednat za korunu

Pražská společnost Mediterra se stala mandátním zástupcem města ve věcech kutnohorské nemocnice. Tuto pravomoc jí udělili zastupitelé na svém úterním zasedání. Za zastupování v jednáních dá město firmě pouze symbolickou korunu…

Mediterra bude jednat za nemocnici až do okamžiku jejího případného převzetí dalším subjektem.

Kutná Hora –

„Je to vlastně náš vklad do společného projektu,“ řekl k tomu jednatel Mediterry Luboš Kmeť. Společnost se o převzetí kutnohorské nemocnice začala zajímat již zhruba před rokem, kdy byla komisí vybrána k bližšímu jednání o pronájmu zdravotnického zařízení. Od té doby je nejvážnějším uchazečem o vstup do zdravotnického zařízení.

„Společnost je ochotna dát všechny své zkušenosti a schopnosti ve prospěch projektu optimalizace, který by měl stabilizovat hospodaření nemocnice,“uvedl Kmeť.

Zástupci Mediterry se budou účastnit všech jednání na kraji, zdravotních pojišťovnách a dalších institucích. Chce rovněž docílit urychlení výběrových řízení na poskytování zdravotní péče, před kterými nemocnice stojí. Míní, že výhodné bude nasmlouvat péči již na začátku příštího roku.

„Budeme vybírat z toho rybníku ještě před výlovem,“nadnesl jeden z důvodů Kmeť. Radnice hodlá předat provozování nemocnice soukromému subjektu, který by zlepšil hospodaření dlouhodobě ztrátového zařízení.

„Zatím jsme nepodnikli žádné kroky k optimalizaci a to nás stojí nějaké prostředky,“ upozornil místostarosta Bohumil Dvořák na nutnost rychlého určení dalších kroků a vybrání provozovatele nemocnice. Tu město převzalo počátkem devadesátých let a od té doby do jejího provozu a vybavení vložilo nemalé peníze.

Zatímco radnice hovoří nejčastěji o 150 milionech, kritici jejího působení v nemocnici uvádějí částku více než dvojnásobně vyšší. K dalšímu jednání o případném konečném vstupu soukromého subjektu do nemocnice a jeho formě se sejdou zastupitelé na veřejném zasedání v pondělí 30. května 16 hodin.

JITKA POKORNÁ, Kutnohorský deník

Ohodnoťte tento článek!