O cenách bude opět rozhodovat vláda

Ačkoliv pravidla dohodovacího řízení o cenách umožňují ještě během posledního jednacího dne přijmout dohodu mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli, o úhradách na druhé pololetí letošního roku opět rozhodne vláda na návrh ministerstva zdravotnictví…

V předchozích fázích cenového jednání byly sice přijaty předběžné cenové dohody pro osm segmentů zdravotní péče, ale ani závěrečný jednací den 19. dubna nepřinesl dohodu v segmentu ústavní péče. Zástupce této skupiny poskytovatelů, ředitel Fakultní nemocnice Brno Jan Burian, navrhl pojišťovnám úhrady lůžkové péče podle rozhodnutí vlády platného pro první pololetí, avšak s tím rozdílem, že nemocniční ambulance, komplement a doprava by byly hrazeny stejným způsobem jako v odpovídajících segmentech. To znamená, že například péče poskytovaná ambulancemi v lůžkových zařízeních by byla hrazena stejně jako u terénních ambulancí.

Zástupci pojišťoven namítli, že tento návrh je zcela nový a že je nutné detailně projednat konkrétní parametry takového způsobu úhrad i jeho dopad do systému financování zdravotní péče jako celku. Pojišťovny návrh nepřijaly, a cenové jednání tedy celkově skončilo nedohodou. Závěrečný protokol v tomto smyslu bude předán ministerstvu zdravotnictví, které v souladu se zákonem o veřejném zdravotním pojištění navrhne vládě způsob a výši úhrad na letošní druhé pololetí.

Martin Tarant

Ohodnoťte tento článek!