O katalog lékařských služeb se vedou spory

Katalog nadstandardních lékařských služeb, který vydala k 1. lednu Česká lékařská komora, prověřuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Výsledek správního řízení…

Praha – by měl být znám v nejbližších dnech. „Antimonopolní úřad vychází z toho, že jakékoliv cenové dohody konkurentů nebo i ovlivnění jejich vlastní tvorby cen ze strany komor nebo jiných podobných sdružení jsou ze zákona zakázány,“ uvedl jeho předseda Josef Bednář.

Prezident České lékařské komory David Rath se domnívá, že když nejsou v katalogu uvedeny ceny a je pouze jakýmsi přehledem nadstandardních služeb, za které mohou ambulantní lékaři od pacientů vybírat peníze, nemělo by jít o narušení hospodářské soutěže. Antimonopolní úřad však také přešetřuje, zda se tvůrci katalogu tím, že dříve zveřejnili i návrhy cen účtovaných za služby, nedopustili kartelového chování.

Komora totiž původně počítala s tím, že katalog bude obsahovat i orientační ceny a teprve později kvůli možnému střetu s antimonopolním úřadem je z něj vypustila. Pokud se lékař rozhodne, že bude za nadstandardní služby požadovat od pacientů peníze, musí si k těmto výkonům spočítat individuální cenu podle svých nákladů. Ceník vyvěsí v čekárně a pacient se svobodně rozhodne, zda si takovou službu zaplatí. Za nadstandard považuje komora například konzultace po telefonu či internetu, vyšetření a ošetření mimo ordinační hodiny či pacientem vyžádanou přítomnost lékaře u výkonu, který provádí jiný odborník.

V katalogu je také zařazen jako doporučená placená služba výpis ze zdravotní dokumentace, pokud má být vydána na žádost nemocného a pro jeho osobní potřebu. S tím nesouhlasí Svaz pacientů ČR, který považuje katalog za kartelovou dohodu na služby ve zdravotnictví. Tvrdí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má občan právo na výpis, například o svém zdraví, jednou do roka bez poplatku. Ředitel zdravotní pojišťovny Metal-Aliance Vladimír Kothera ale vysvětlil, že uvedený zákon neřeší otázku úplaty za předání dat z karty pacienta, může pouze říci, co je tajné a co veřejné.

(ika), Hospodářské noviny, 7.1.2002

Ohodnoťte tento článek!