O Sevacu zatím nerozhodnuto

Ačkoliv se ve zprávě ministerstev zdravotnictví a financí o výsledku veřejného výběrového řízení na privatizaci 78,86 % akcií společnosti Sevac, a.s. v držení Fondu národního majetku navrhuje uvést společnost do likvidace, vláda zatím toto rozhodnutí nepřijala…

Na své schůzi 18. dubna vzala tuto zprávu na vědomí a uložila ministru financí a předsedovi vykonného výboru FNM, aby prostřednictví fondu jako majoritního akcionáře společnosti Sevac zabezpečil svolání valné hromady, která by rozhodla o dalším postupu.

Valná hromada se sešla již 20. dubna a jednomyslně se vyslovila proti likvidaci Sevac. Jak řeklZdraví.Euro.cz ředitel společnosti Josef Prchal, zátupci fondu prý nebyli instruováni, jak na valné hromadě postupovat, takže i oni hlasovali proti likvidaci. Na závěr však požádali o svolání další valné hromady, která by se měla uskutečnit do 30-40 dnů. „Je to prodlužování agonie Sevac,“ řekl J. Prchal.

Ve zprávě, kterou projednala vláda, se praví, že výběrové řízení bylo přes maximální úsilí výběrové komise neúspěšné. Několik osob si sice vyžádalo informace v rámci vydávání podmínek a předání memoranda k VVŘ, avšak v následující fázi (možnost za úplatu získat detailní údaje o společnosti Sevac v tzv. data – room) nebyl zaregistrován žádný zájemce. K rozhodnému datu, tedy k 1. březnu 2001, což byl konečný termín vyhlášený na předání nabídek do VVŘ, nesplatil nikdo poplatek za účast v řízení a rovněž nebyla předložena žádná akceptovatelná nabídka na koupi předmětných akcií.

„Pro informaci lze uvést, že v příslušném termínu předložila rakouská firma Baxter Trading GmbH Vídeň stručný materiál, který však neodpovídal podmínkám a požadované struktuře nabídky pro účast ve VVŘ. Společnost uvádí, že není schopna splnit všechny stanovené požadavky a v důsledku toho nemůže předložit oficiální písemnou nabídku na koupi akcií,“ konstatuje se ve zprávě. Výběrová komise obdržela podle ní též dva obchodní dopisy od firem Biotest Pharma GmbH a NEOFARMAA, s.r., „které však nesplňují parametry závazných nabídek ve VVŘ.“

(il)

Ohodnoťte tento článek!