Občané Plzeňského kraje odmítají omezování zdravotní péče

nemocnice, lékaři, pacient

Téměř 90 procent obyvatel Plzeňského kraje si nepřeje nijak omezovat rozsah zdravotní péče šesti krajských nemocnic. Plyne to z průzkumu agentury STEM, který si nechal zpracovat Zdravotnický holding Plzeňského kraje (ZHPK) a ČTK ho má k dispozici. Jeho cílem bylo zjistit vnímání reputace krajských nemocnic.

Veřejnost dále odmítla snížení počtu zdravotnického personálu (87 procent) a zrušení jakékoli z krajských nemocnic (77 procent). „To je důležitý vzkaz pro zdravotní pojišťovny, které kraj nutí ke krokům vedoucím k omezování péče, rušení kapacit a možná celých nemocnic. Měly by vědět, že záměry redukce zdravotní péče jsou proti vůli jejich klientů. My v tomto stojíme za přáním veřejnosti. Rozsah ani dostupnost zdravotní péče snižovat nehodláme,“ řekl ředitel ZHPK Jiří Fojtík.

Krajský radní pro zdravotnictví Václav Šimánek (ČSSD) koncem srpna ČTK řekl, že VZP požaduje po kraji uzavřít v nemocnicích ve Stodě na Plzeňsku a v Rokycanech gynekologii, porodnici a dětské oddělení a výrazně omezit chirurgii. „Kraj a spádová města ale jakékoli omezení péče od roku 2013 odmítají a chtějí dále jednat,“ dodal.

STEM oslovila v regionu přes 740 respondentů starších 18 let. Zjišťovala problémy a přednosti lékařské péče, zkušenosti s péčí včetně státní Fakultní nemocnice v Plzni, pověst nemocnic i možnosti řešení financování zdravotní péče, s nímž má kraj problémy.

Občanům nejvíce vadí poplatky za ošetření a ceny léků, což vyjádřilo 33 procent respondentů, nejčastěji obyvatelé Plzně (40 procent) a malých obcí do 1000 obyvatel (35 procent). Největší předností zdravotní péče je kvalita práce lékařů a zdravotníků, což uvedlo 46 procent dotázaných, nejvíce v obcích do 1000 obyvatel. Za druhou největší přednost zdravotnictví je pak označována technická vybavenost nemocnic.

Průzkum dále zjistil, že 69 procent obyvatel nebo jejich blízkých má přímou zkušenost s péčí ve fakultní nemocnici, u ostatních krajských nemocnic je to méně, ale s některou ze šesti krajských nemocnic se „potkalo“ 78 procent dotázaných. „Vzhledem k nižšímu počtu lůžek a personálu vůči fakultní nemocnici je to vysoké číslo. Deklaruje vhodné rozložení nemocnic v kraji a velký význam našich zařízení,“ řekl Fojtík.

Podle vlastních zkušeností nebo reputace hodnotili respondenti péči v nemocnicích. Nejlepší výsledek měla fakultní nemocnice, kde ji označilo jako dobrou 93 procenta dotázaných. „U krajských nemocnic se číslo pohybuje mezi 63 a 77 procenty, což odráží dlouhodobě známou věc, že veřejnost lépe vnímá velké nemocnice, které dělají specializované zákroky, než menší nemocnice poskytující základní péči, přestože v ní máme dobré výsledky, což dokládají i externí audity kvality,“ řekl zástupce ředitele ZHPK a šéf Nemocnice následné péče Svatá Anna Petr Dostál. Holding ukazatele průzkumu plně využije v zahájeném procesu akreditace „s cílem zlepšovat kvalitu péče a tím i zvyšovat prestiž“.

Občané Plzeňského kraje odmítají omezování zdravotní péče
Ohodnoťte tento článek!