Obchodní inspekce kontrolovala lékárny

Česká obchodní inspekce (ČOI) zjistila při kontrole prodeje kosmetických výrobků v lékárnách závady v 7 ze 106 navštívených provozoven. S výsledky akce uskutečněné kolem loňských vánoc seznámil 4. srpna novináře ústřední ředitel ČOI Zbyněk Suchomel.

Inspekce zjistila, že např. v jisté lékárně byl prodáván jeden druh výrobku bez označení výrobce, dovozce, popřípadě dodavatele, chyběl údaj o množství a výrobek neobsahoval informace o způsobu jeho užívání. V další provozovně byly u tří druhů výrobků pouze cizojazyčné písemné informace. Ve dvou lékárnách nedodrželi povinnost informovat spotřebitele o ceně platné v okamžiku nabídky. Tři distributoři neposkytli ČOI ujištění o tom, že výrobce nebo dovozce vydal u výrobků podléhajících zákonu č. 22/1997 Sb. prohlášení o shodě, a proto s nimi bylo zahájeno správní řízení. Dále pracovníci ČOI uložili čtyři blokové pokuty v celkové hodnotě 3500 Kč a vydali zákaz prodeje zboží do zjednání nápravy v ceně 12 336 korun.

Ze srovnání výsledků dalších kontrol ČOI vyplývá, že lékárny patřily k těm méně problematickým. U ostatních kontrol totiž nebylo výjimkou, že zákonu nevyhověla polovina provozoven. (nej)

Ohodnoťte tento článek!