Objednávka porodu po síti

Soukromé zdravotnické zařízení, Horská nemocnice Krkonoše, prosazuje moderní trendy. Již několik let tu úspěšně provádějí alternativní porody…

Vrchlabí – Budoucí maminky, které chtějí rodit v krkonošské nemocnici, se mohou objednat pomocí internetu. Zájem o moderní metody mají pacientky z celé České republiky.

Alternativní porody

„Vrchlabská nemocnice se jako soukromé zařízení snaží vyjít vstříc svým pacientům. Chceme změnit filozofii a způsob, jakým se přistupuje k pacientům v České republice, jsme připraveni přizpůsobit se jejich přání,“ uvedl ředitel zdravotnického zařízení Vladimír Dryml. Nejmodernějším trendem jsou tzv. alternativní porody do vody. Tato metoda se neustále zdokonaluje.

Zájemkyně se dnes mohou objednat pomocí internetu. „Alternativní porody, jako služba, dnes nemusí být placená,“ říká Vladimír Dryml. Samozřejmostí je přítomnost otce dítěte u porodu.

„Musíme být připraveni na přání pacientky rodit klasickým způsobem,“ dodává ředitel Dryml. Nemocnice proto zakoupila nový porodní stůl, který zabezpečuje určitý komfort.

„Nechceme dělat jen to, co je v České republice běžné. Jsme poměrně malé zdravotnické zařízení a snažíme se jít cestou specializace a přizpůsobit se nejnovějším moderním způsobům v porodnictví,“ vysvětluje Vladimír Dryml.

Odbourávají stres

Podle jeho zkušeností mají budoucí maminky zájem právě o moderní způsoby porodu. Příčinu vidí především ve větší informovanosti žen o nových možnostech.

„Jde především o vědecké poznatky, které hovoří o tom, jak působí stresová situace na rodičku, ale hlavně na dítě při klasickém porodu a jak, musím říci velmi pozitivně, působí porod, který se co nejvíce přibližuje přírodě,“ tvrdí Vladimír Dryml.

Výměna lékařů

Vrchlabská nemocnice se snaží přiblížit zahraničním trendům. Tomu má napomoci také vstup zahraničního partnera ze sousedního Německa. Zdejší soukromé zařízení léčí stále větší počet zahraničních pacientů, mezi nimiž jsou turisté a lidé, kteří se podle slov Vladimíra Drymla nebojí dát důvěru nemocnici v tzv. bývalém východním bloku. „Naším cílem je zajistit oboustranné stáže pro české a zahraniční lékaře,“ uvedl.

ANDREA FESTOVÁ, Krkonošské noviny, 14.11.2001

Ohodnoťte tento článek!