Oblastní charita pořádá kurs svaté Zdislavy

Oblastní charita ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Hradci Králové připravuje další běh kvalifikačního kursu pro výkon povolání všeobecný sanitář/ka, akreditovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR. Teoretická výuka v rozsahu 110 hodin začne 15. září a bude probíhat o sobotách v Novém Adalbertinu. Závěrečné zkoušky se uskuteční v prosinci…

Hradec Králové –

Frekventanti budou zasvěceni do základů zdravovědy – somatologie, klinických oborů, psychologie, zdravotní etiky, pastorální medicíny, první pomoci, úvodu do ošetřovatelství, sociálně právní problematiky, hygieny, epidemiologie a mikrobiologie, techniky práce na úseku pečovatelské služby. Praktickou průpravu posluchači podstoupí na lůžkovém oddělení Gerontologické a metabolické kliniky FN. Absolventi mohou pracovat v nemocnicích i jinde. Náplň práce pomocného zdravotnického pracovníka je vymezena ve Směrnici MZ ČR č. 10/86, 73, odst. 1.

Přihlášky od zájemců s ukončeným základním vzděláním, starších 18 let, se přijímají do 27. července na adrese: Oblastní charita, Velké náměstí 34, 500 03 Hradec Králové. Podrobnosti na tel. 551 60 98.

Hradecké noviny, 20.7.2001

Ohodnoťte tento článek!