Obnovení pohotovosti v Třešti visí na vážkách, chybějí lékaři

Zastupitelé Třeště rozhodli v pondělí podpořit opětné zavedení Lékařské služby první pomoci v regionu. Od loňského října, kdy někdejší lékařskou pohotovost bez náhrady zrušil okresní úřad, volá řada občanů…

Třešť – po jejím obnovení. “ Městské zastupitelstvo žádá okresní úřad o znovuzřízení Lékařské služby první pomoci v Třešti v prvním možném termínu, “ citoval rezultát zastupitelů místostarosta Třeště Vladislav Nechvátal. Zastupitelé dle něj reagovali na skutečnost, že jihlavský okresní úřad dostal letos v březnu od ministerstva financí s požehnáním ministerstva zdravotnictví asi 2,5 miliónu korun právě na obnovení pracovišť lékařské pohotovosti v Třešti a Telči Podle vedoucího referátu zdravotnictví OkÚ Jihlava Jaromíra Ježka je znovuzrození pohotovosti v Třešti jen otázkou pokrytí personálního zázemí v lékařských profesích, které jsou už nyní relativně zabezpečeny v Telči. “ Citelný problém je právě se zajištěním lékařů. Naše zařízení má nachystány prostory s odpovídajícím vybavením. Také zdravotnický personál, sestry a řidiči sanitek jsou připraveni, “ přiblížil zastupitel a reprezentant Polikliniky Třešť Karel Kříž s tím, že poliklinika by při odpovídajícím počtu lékařů byla schopna okamžitě zavést požadovaný režim služeb. Řada lékařů z Třešťska zaujala k obnovení střediska lékařské služby první pomoci v regionu negativní postoj tím, že péče je dostatečně zajištěna lékařskou pohotovostí z Jihlavy. Misky vah by mohl vychýlit ve prospěch zavedení staronové zdravotnické služby v Třešti jen odpovídající počet lékařů ochotných sloužit pod praporem pohotovosti. Oni s již nachystaným personálem by měli zajišťovat území o počtu 15 tisíc obyvatel v čase mimo běžnou pracovní dobu. “ Slýchám stesky občanů, že nefunguje Lékařská služba první pomoci, ale na druhou stranu mohu tvrdit, že se nikdo nemusí cítit v ohrožení života, protože stále funguje Územní záchranná služba. Ta ctí dojezdové časy a je skutečně rychlá, “ upřesnil starosta Třeště Vladimír Lysý. “ V Třešti jsou připraveni materiálně, ale bohužel ne personálně. Když se nepodaří najít potřebný počet lékařů, nemůžeme provoz otevřít, “ naznačil Ježek. Městské zastupitelstvo zvažovalo, zda okresní úřad vykonal patřičné kroky, zda jednal s lékaři. My jsme zatím kontaktovali dva, kteří potvrdili zájem, “ naznačil zatím nejistý osud projektu Kříž.

Stanislav Jelínek, Rovnost, 26.4.2002

Ohodnoťte tento článek!