Oborová pojišťovna chce sedm milionů za překročení limitů

Oborová zdravotní pojišťovna jako vůbec první v zemi vyčíslila, kolik musejí lékaři po vyhlášce ministra zdravotnictví Davida Ratha zaplatit za překročení stanovených limitů. Každému šestému praktickému a dětskému lékaři tato pojišťovna strhne i mnohatisícové částky…

Praha – Lékaři se bouří a varují, že je to donutí omezit péči o pacienty nebo úplně skončit. Hodlají se bránit i soudně, uvedla ve středu televize Nova.

Jen za první tři měsíce v roce má více než tisícovka lékařů zaplatit sedm milionů korun; zatím jde o praktické a dětské lékaře. Peníze jim pojišťovna strhne z částky, kterou měli dostat za červen. Někteří tak za tento měsíc nemusejí dostat od pojišťovny ani korunu, uvedla Nova. Platby ostatních lékařů budou vypočítány později.

Oborová zdravotní pojišťovna tvrdí, že kdyby se zcela řídila Rathovou vyhláškou, mohla by po lékařích chtít místo sedmi až 21 milionů.

Lékaři proti tomu protestují. Namítají, že jsou trestáni i za to, že podrobují pacienty vyšetření, aby jim nemuseli zbytečně předepisovat některé léky. Na ně sice dodrží limity, ale překročí limit za vyšetření, třeba za výtěry nebo odběr krve, uvedla televize.

ČTK

Reakce čtenářů Zdraví.Euro.cz

MUDr. Miroslav Havrda

Ponechme stranou zákonnost či ústavnost vyhlášky ministra Ratha.

Ponechme stranou fakt, že jsou lékaři, kteří léčí lege artis okrádáni

zcela bezprecedentním postupem zdravotní pojišťovnou, která vše řeší

nikoliv individuálně po rozkladu, zda-li skutečně lékař plýtvá, anebo

postupoval podle zákona a pouze jsou chybně nastaveny parametry limitů.

Pokud však sama Oborová pojišťovna přiznává, že měla dle vyhlášky „vybrat“

zpět od praktiků 21 milionů a ne 7, potom je tady na místě nucená zpráva

od ministra zdravotnictví, jelikož nedodržela sama vyhlášku !!!

Přeji praktikům vše nejlepší. Určitě se o své peníze suďte. Pokud

prokážete, že byla vyšetření i ošetření indikována a provedena lege artis,

dostanete je i s patřičnými úroky zpět.

Pokud se vás domluví více, přejdete u pacientů té pojištovny, která se

chová nemravně na platby v hotovosti a ať si to potom pacienti se svojí

pojišťovnou domluví sami. Za práci totiž všude na světě náleží patřičná

odměna.

Jenom na okraj, je náhoda, že jsou první limitováni praktici ?! Není to

třeba odveta za protesty před volbami ? Není náhoda, že na tuto

pojišťovnu, která postupuje mimo vyhlášku ministra

není uvalena nucená zpráva ?

Podobný postup bude jistě zvolen i u dalších sektorů poskytovatelů

zdravotní péče.

Držme si palce, LOK či ČLK nám určitě nepomohou !!!

MUDr.Tomáš Rozsíval

Čekali jsme, kdy to začne a začala OZP, čili bankovní ZP. To je pojišťovna u které jsou většinou státní úředníci z finančních institucí, berní úředníci, bankovní personál atd.

Doporučuji okamžitě jednat podle zákona, najmout si advokátní kancelář, případně pokusit se o vyprovokování činnosti a součinnosti na právním zastoupení ČLK. Tady by se mělo ukázat, zda naši právníci pro nás skutečně pracují, nebo se zabývají pouze vytvářením oponentních právních „názorů“ pana prezidenta Kubka. Ihned OZP žalovat a kromě toho jim okamžitě vypovědět smlouvu s tím, že jejich pojištěnce poučíme o možnosti přejít k jiné ZP, to je první fáze. Protože další ZP budou zcela jistě postupovat po vzoru OZP co nejdříve ! Nebo rovnou začít za ošetření pojištěnců inkasovat v hotovosti. Pokud je v naší zemi úroveň právní a smluvní kultury taková, jakou předvedla OZP, potom, poruší -li smlouvu jedna strana flagrantním způsobem, má druhá strana právo na totéž. Vím, že se zase najdou různí ti „etičtí“ kazatelé, ale na to se už musíme připravit a začít tvrdý právní boj. Rozklad zdravotního systému započal dnem 12.7.2006 zcela otevřeně a následky ponesou jeho zosnovatelé.

MUDr.Král

Vážení kolegové, v podstatě se jedná o finanční podvod 21 století. OZP si

léky a zdravotnické potřeby nechává zcela nezákonně proplácet dvakrát!

Poprvé ze zákonného zdravotního pojištění pacientů a podruhé vymáháním

sankcí od smluvních lékařů, kde flagrantním způsobem porušila jednostranně

již platné a podepsané cenové dodatky na příslušné čtvrtletí. V žádném z

nich nebyl uveden limit „dvaceti pojištěnců“ jako strop pro uplatnění

regulace. Jedná se o zcela nelegální porušení práv v obchodním styku a

„ekonomický banditismus“. Už jenom tento příspěvek by měl stačit orgánům

činným v trestním řízení k zahájení vyšetřování!!! Trestní oznámení v

tomto duchu podávám hned následně po vypovězení smlouvy OZP v příštím

týdnu.Oborová pojišťovna chce sedm milionů za překročení limitů
Ohodnoťte tento článek!