Obraz vědy v médiích se prý lepší, stále se však objevují mýty

Obraz vědy a výzkumu v médiích se zlepšuje, stále však do nich pronikají mýty, předčasné „senzační“ zprávy či reklamní sdělení o produktech. „Musíme se snažit, aby veřejnost nebyla strašena, aby se věda nejevila jako něco, co lidem kazí život,“ řekl účastníkům biofyzik Jaroslav Drobník…

PRAHA – emeritní profesor přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a předseda sdružení Biotron.

Sdružení se zaměřuje na moderní biotechnologie, zejména v souvislosti s geneticky modifikovanými organismy (GMO).

Podle Drobníka se v médiích v souvislosti s informováním o GMO objevuje řada mýtů. Lidé si prý stále vinou médií myslí, že běžné plodiny nemají geny a získají je právě až genetickou úpravou.

Jiní zase podle něj věří, že pokud snědí geneticky upravené potraviny, pozřou i geny, které mohou změnit jejich lidskou dědičnost. „Názorů na GMO je hodně, jde o to, jaké šířit. Nejdůležitější je si uvědomit, který šiřitel zpráv je odpovědný a kvalifikovaný,“ uvedl.

Podle ředitelky Ústavu experimentální medicíny Akademie věd Evy Sykové se však obraz vědy a jejích výsledků v médiích v posledních letech zlepšuje. Za úspěch považuje to, že se objevila řada mladých novinářů a že se naučili obracet se na vědce kvůli zpřesňování informací.

„Napíšou článek a ověří to v diskuzi s vědci – v tom se udělal za posledních pár let velký pokrok,“ řekla ČTK.

Na potřebě konzultací s vědci se shodlo více účastníků semináře, který uspořádali Biotron spolu s Radou pro popularizaci vědy Akademie věd. „Zlepšit obraz vědy se dá tím – a týdeníky a vědecké přílohy deníků to dělají – že autoři se obrací na

příslušné vědce a doplňují články seriózním vědeckým stanoviskem,“ uvedl předseda rady Vratislav Schreiber.

Problémem jsou podle některých i „senzační“ zprávy například o vynálezu toho kterého léku na rakovinu, které mohou lidem přinést plané naděje na případné uzdravení. Od laboratoře k praktickému užití je totiž dlouholetá cesta.

Syková by novináře podpořila, aby o nových objevech psali, důležité je však vždy upozornit na to, že výzkum není hotov či v jaké je fázi.

„Od pacientů vím, že chtějí slyšet, na čem se pracuje, i když vědí, že to není hotové,“ uvedla Syková.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!