Obsadit, ovládnout! Všechny.

Titulní obrázek

Novela zákona o zdravotních pojišťovnách nejenže zpřísnila podmínky jejich slučování, ale především dala státu do rukou nástroj, jak tyto instituce zcela ovládnout. Norma obsahuje pasáž, v níž se uvádí, že MZ uvalí nucenou správu na všechny pojišťovny, které by hospodařily v rozporu se svým zdravotněpojistným plánem…

Formulace paragrafu je však vágní a nevyplývá z ní, zda bude ministerstvo mít pouze možnost, nebo přímo povinnost zasáhnout. „Zatím neznáme právní analýzu dopadů změn tohoto zákona. Pokud by z něj vyplývala povinnost ministerstva uvalit nucenou správu na pojišťovnu vždy, když plán nedodrží, šlo by o naprosto scestné ustanovení, u kterého je pravděpodobné, že by bylo nutné jej použít vůči převážné většině zdravotních pojišťoven,“ komentuje dopady zákona Vladimír Kothera, prezident Svazu zdravotních pojišťoven a ředitel pojišťovny Metal – Aliance.

NA PLÁNY ZAPOMEŇME

Pojišťovny sestavovaly své pojistné plány na letošní rok ještě v době hospodářského růstu a nyní je jisté, že je dodržet nemohou. Ministerstvo zdravotnictví by tedy mohlo kdykoli dosadit do pojišťovny nuceného správce, který by ji řídil. „Tento zákon je trojský kůň Davida Ratha aVladimíra Drymla (oba ČSSD), jak po volbách obsadit všechny pojišťovny, když se jim to nepovedlo za jejich působení na ministerstvu,“ domnívá se Marek Šnajdr (ODS), první náměstek ministryně zdravotnictví.

Není přitom tajemstvím, že bývalý ministr zdravotnictví Rath a lidovec Ludvík Hovorka, autor nynější novely, hlasují ve zdravotnickém výboru Poslanecké sněmovny ve shodě. Sám David Rath by uvítal ještě přísnější zákon, který by obsahoval i tvrdší sankce pro management.

„Pojišťovny k plánům dlouhodobě přistupují ležérně i v době ekonomické stability. Stát je největším plátcem pojištění, proto má plnou povinnost vykonávat dohled,“ uvedl pro týdeník EURO středočeský hejtman.

Šnajdr počítá s tím, že pojišťovny letos vyberou o třináct miliard korun méně, než původně plánovaly. Samy pojišťovny tyto odhady potvrzují. Příjmy v systému veřejného zdravotního pojištění jsou v tomto roce podle jejich dat na úrovni roku 2008, zatímco výdaje jsou oproti loňskému roku vyšší o šest až osm procent.

S podobnými čísly pracuje i ministerstvo financí. Tento trend bude podle Kothery pokračovat i v příštím roce. Ministerstvo zdravotnictví připravilo úsporná opatření, která měla několik miliard ušetřit, sněmovnou však neprošla.

„Chtěli jsme snížit procento příjmů, které si pojišťovny nechávají na správu a marketing. Také plošné snížení cen léčiv o pět procent mělo přinést úsporu 2,5 miliardy, bez dopadu na pacienty,“ připomíná Šnajdr.

FÚZE V REŽII VLÁDY

Hovorka chtěl novelou zabránit účelovému slučování pojišťoven. V budoucnu se budou moci spojit pouze tehdy, pokud některá z nich nezíská do roka od svého vzniku alespoň sto tisíc pojištěnců, nebo se ocitne v nucené správě. Paragraf tedy paradoxně umožní fúzi pojišťoven podle přání vlády, která bude zrovna u moci.

„Dochází k omezení možnosti rozhodování správních orgánů, neboť i fúze může představovat nejlepší cestu pro vyřešení problémů konkrétního subjektu,“ upozorňuje Kothera.

Podle neoficiálních informací stála pojišťovna Metal – Aliance před rozhodnutím, zda se sloučí s nově vzniklou Průmyslovou pojišťovnou nebo s Oborovou pojišťovnou zaměstnanců bank. Kvůli novému zákonu, který teď čeká na podpis prezidenta, to však už nejspíš nestihne.

„Je paradoxní, že sociální demokracii vadí fúze malých pojišťoven do většího a silnějšího subjektu, ale nevadilo by jim sloučení všech pojišťoven,“ diví se Šnajdr.

Novela znepříjemní život i novým pojišťovnám, jež nebude moci založit ten, kdo již nějaké zdravotnické zařízení vlastní. Do roka od vzniku bude navíc muset pojišťovna přilákat sto tisíc klientů, nikoli současných padesát tisíc. Problémy tak bude mít hlavně nejmladší zdravotní pojišťovna Média, která k červenci hlásila kolem 25 tisíc klientů. Zatím však spoléhá na to, že současné tempo bude stačit k tomu, aby do konce roku získala potřebný počet pojištěnců.

Anna Klepalová, EURO

Ohodnoťte tento článek!