Oceněný kardiolog Kára se ohradil vůči Julínkovi

Titulní obrázek

Brněnský kardiolog Tomáš Kára, výkonný ředitel projektu Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně (ICRC), včera převzal v Rochesteru ve státě Minnesota cenu za vynikající vědecký výzkum od špičkového amerického lékařského pracoviště Mayo Clinic…

„Cenu chápu především jako ocenění vynikající práce, kterou odvedl náš českoamerický tým v oblasti výzkumu nových metod časné diagnostiky kardiovaskulárních onemocnění a nových technologií pro jejich účinnou léčbu. Věřím, že toto ocenění bude vláda České republiky vnímat jako další důkaz reálnosti cílů, které si projekt ICRC vytyčil, a umožní urychlené dokončení výstavby. Projekt ostatně vláda také financuje. Jsem pevně přesvědčen, že ICRC Brno po svém dokončení vytvoří pro české vědce a lékaře podmínky umožňující získání řady dalších v odborném světě vysoce uznávaných ocenění,“ sdělil Právu Kára z USA krátce před slavnostním aktem.

Americká klinika je hlavním akademickým partnerem ICRC v projektu klinického a výzkumného vzdělávacího centra se specializací na kardioa neurovaskulární nemoci, onemocnění vnitřních orgánů a neurologii. Centrum ICRC zřízené při Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně by se mělo stát prvním mezinárodním centrem v oblasti lékařského výzkumu v České republice. S předními odborníky z Mayo Clinic spolupracuje nemocnice u sv. Anny od roku 2001. Česká vláda schválila projekt ICRC v březnu 2006 a v červenci potvrdila uvolnění finančních prostředků pro realizaci. Výstavba byla oficiálně zahájena loni 4. října. Ministerstvo zdravotnictví chce ale nyní původní projekt změnit.

Ministr riskuje konec spolupráce

Odborníky z prestižní americké kliniky tento postup českého ministerstva zdravotnictví zaskočil. „Situace je vážná,“ řekl k tomu z USA doktor Kára. Ministrovi zdravotnictví Tomáši Julínkovi (ODS) proto zaslal otevřený dopis jako reakci na tiskovou konferenci v Brně, která byla minulý týden.

V ní ministr Julínek uvedl, že projekt ICRC byl „velmi nestandardně, až amatérsky připravený“, a použil přirovnání, že se „rovnal výstavbě luxusního zahradního domku v areálu FN u sv. Anny v Brně“. Zároveň informoval, že změny projektu nebudou na úkor nemocnice a peníze na centrum budou využity jinak.

Zklamání odborníků

„Slova o amatérismu či zahradním domku pronesená představitelem vlády působí zklamání u členů mezinárodního přípravného výboru, jehož členy je řada světově uznávaných lékařských odborníků,“ píše doktor Kára v dopise.

Ostře nesouhlasí s Julínkovou kritikou připravenosti a smyslu původního projektu s tím, že připravenost prokázala nezávislá analýza „Vedení ministerstva se nikdy podrobně neseznámilo s vlastní koncepcí projektu a nedalo možnost našim ani zahraničním odborníkům diskutovat s vedením ministerstva o jeho přednosti,“ uvádí Kára.

Změna neumožní vznik centra

Julínek v Brně oznámil zásadní změnu koncepce projektu, nyní označovaného jako Projekt Nová svatá Anna, což s sebou nese i změnu využití schválených peněz.

Kára ale tvrdí, že Julínkova změna znamená klasickou rekonstrukci klinických pracovišť uvedené nemocnice s vybudováním pouze standardního centra klinického výzkumu s lokální působností, kterých je dnes ve světě asi 400.

„Nový projekt neumožňuje vznik Mezinárodního centra klinického výzkumu jako generačně a kvalitativně nového celku v oblasti klinické medicíny a lékařského výzkumu,“ uvádí Kára. Doktor Kára se domnívá, že odklonem od původního projektu ICRC ministerstvo zdravotnictví „riskuje ztrátu spolupráce s Mayo Clinic“.

V závěru dopisu konstatuje, že ministerstvo zdravotnictví dosud oficiálně neinformovalo Mayo Clinic o změně koncepce projektu, ani to, že realizace je o rok opožděná proti platným mezinárodním dohodám. „Tímto postupem došlo k možnému poškození důvěryhodnosti ČR jako seriózního partnera pro mezinárodní vědeckou spolupráci,“ uvádí doktor Kára.

Co je Mayo Clinic

Americká Mayo Clinic je obrem v oboru kardiologie. Jde o největší fakultní nemocnici, která zaměstnává přes 45 tisíc lidí a má obrat šest miliard dolarů ročně. V roce 2004 investovala do lékařského výzkumu skoro desetkrát víc než celá ČR. V současné době řeší bezmála 8800 výzkumných projektů, z nichž ročně získává o padesát patentovaných aplikací.

Václav Pergl, Jan Trojan, Právo

Ohodnoťte tento článek!