Ochrana osobních dat? Jakých?

…Jméno a příjmení mám od narození a používám je ve veškeré dokumentaci, podepisuji se jím na nejrůznější doklady. Prostě neobejdu se bez něj a nemohu je tajit, protože pak bych si asi spíše než na občana hrál na agenta 007… Myslím si, že ta ochrana občana není v tom, že budou utajována fakta. Je spíše v tom, že budou postihováni ti, kteří má data použijí a zneužijí…

Poslední dobou, zvláště v období, kdy probíhalo sčítání lidu, domů a bytů 2001, prožíváme téměř hysterii okolo „ochrany osobních dat“. Když tak o té „ochraně“ přemýšlím, nejsem si jist, zda v celé té kampani jde o tu „ochranu dat“, nebo zda jde o to, aby se zviditelnil nově vzniklý úřad, a jeho zaměstnanci sami před sebou obhájili nutnost své existence, dobře placených postů. Osobní data jsou pro mne zejména jméno, datum narození, adresa bydliště a rodné číslo. To je asi to, co by mohlo být zneužito. Jenže, podívejme se na ona data blíže. Rodné číslo, o které podle nově vzniklých „odborníků“ jde, mám já osobně někdy od roku 1943. A nepamatuji se, že by kdy někoho nějak moc zajímalo a bylo někým zneužito. Je fakt, že dík mému rodnému číslu se na mne obracely různé podniky se svými nabídkami a mohl jsem dokonce, do poslední doby, se svým rodným číslem i soutěžit. A dokonce i České dráhy měly na jízdence rubriku, do níž se mělo u důchodcovských slev zapisovat rodné číslo. Jinak na své rodné číslo jsem veden u zdravotní pojišťovny a lékárny mi na ně vydávají předepsané léky. Jméno a příjmení mám od narození a používám je ve veškeré dokumentaci, podepisuji se jím na nejrůznější doklady. Prostě neobejdu se bez něj a nemohu je tajit, protože pak bych si asi spíše než na občana hrál na agenta 007. Adresu mám také. Musím totiž bydlet, mám pronajatý byt a platím vše, co s bydlením souvisí. Většinou prostřednictvím SIPO, vedeným na mé jméno a adresu. Malér je v tom, že v telefonním seznamu je uvedeno moje jméno, má adresa a mé telefonní číslo. Mám obavu, že v zoufalé snaze „ochránit“ data občanů, budou seznamy zrušeny a jména, adresy i telefonní čísla utajeny. U občanů dík „ochraně osobnosti“, u firem dík „ochraně obchodního tajemství“. Ta ochrana má prý jít tak daleko, že budoucí průkazy budou obsahovat jen zlomek údajů, které obsahují dnešní občanské průkazy. A tak asi občan bude s sebou muset v budoucnu nosit nové průkazy s fotografií (nebude-li se tajit vzhled občana) a možná i se jménem (nebude-li předmětem utajení ve spojení s fotkou), a spolu s nimi mnoho kopií nejrůznějších dokladů jako třeba křestní list, oddací list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom, křestní listy dětí, potvrzení o zaměstnání a kdoví co ještě. Myslím si, že ta ochrana občana není v tom, že budou utajována fakta. Je spíše v tom, že budou postihováni ti, kteří má data použijí a zneužijí.

J. BERN, Praha, Haló noviny, 19.5.2001

Ohodnoťte tento článek!