Ochrana zdraví zaměstnanců s novými pravidly

Návrh nařízení o ochraně zdraví zaměstnanců předloží ministr zdravotnictví Bohumil Fišer zítra vládě. Stanoví se jím podmínky ochrany zdraví při práci před některými riziky plynoucími z pracovních podmínek a požadavky…

na pracovní prostředí a pracoviště. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Otakar Černý řekl, že platná právní úprava je do značné míry na úrovni práva zemí Evropské unie, avšak povinnosti jsou stanoveny jen v podzákonných předpisech způsobem, který není plně v souladu s ústavním pořádkem.

Slovo, 17.04.2001

Ohodnoťte tento článek!