Ochránci dat: dotazníky ne

Úmysl hlavního hygienika stanovit povinnost všem lidem, kteří přiletí do ČR, vyplňovat ještě před vstupem na naše území do dotazníků osobní data pobouřil šéfa Úřadu na ochranu osobních údajů Karla Neuwirta. „Ani podle zákona…

Úmysl hlavního hygienika Michaela Víta stanovit povinnost všem lidem, kteří přiletí do ČR, vyplňovat ještě před vstupem na naše území do dotazníků osobní data včetně adresy, kde se hodlají zdržovat, pobouřil šéfa Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) Karla Neuwirta. Podle něj je vedení takových seznamů mimo český právní rámec. „Ani podle zákona o ochraně veřejného zdraví, ani podle cizineckého zákona nemůže ministerstvo zdravotnictví (MZd) po lidech chtít vydání takových osobních údajů jen proto, že přestupují hranice státu,“ míní Neuwirt. Přitom první zákon – jak uvedl Právu – sice zmocňuje MZd dělat preventivní opatření před zavlečením infekčních chorob z ciziny, ale tím jsou podle Neuwirta myšlena zdravotnická opatření. „Obávám se ale, že vyplnění dotazníku takovým opatřením není. Ministerstvo navíc k tomu, aby člověka donutilo podrobit se vyhlášeným opatřením, musí mít důvodné podezření z možnosti zavlečení nemoci. Ani tato podmínka v této chvíli splněna u všech lidí – i českých turistů vracejících se např. z kterékoli evropské země – asi není. Něco jiného by bylo, kdyby se všichni pasažéři museli podrobit např. měření teploty, pak by o důvodném podezření již mohla být řeč,“ zpochybnil Neuwirt hygienikovu představu o dotaznících. „Nikdo nás o takovém úmyslu neinformoval a ministerstvo zdravotnictví s námi ani takový záměr nekonzultovalo, jinak bychom je na možnou kolizi se zákonem o ochraně osobních údajů upozornili,“ uvedl Neuwirt a dodal, že pokud se přesto k takovému kroku resort odhodlá, pak tomu musí předcházet některé kroky, včetně novelizace seznamu ohrožujících nemocí. Každá systematická evidence osobních dat podléhá oznamovací a kontrolní činnosti ÚOOÚ. Neuwirt připomněl, že k tomu, aby jejich úřad takovou evidenci umožnil, je nutné dodržet jasná pravidla. Především musí být zřejmé, kdo a za jakým účelem data o lidech sbírá, jak je bude dlouho uchovávat, kdy je skartuje a hlavně jak je bude chránit, aby nedošlo k jejich zneužití.

Marie Königová, Právo, 3.5.2003

Ohodnoťte tento článek!