Ochránci soukromí prověří uchovávání karet novorozenců

miminko, dítě, porod

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) prověří uchovávání screeningových karet se vzorky krve novorozenců. Podle kritiků by mohly být zneužity a pro jejich archivaci není zákonné zmocnění. Úřad s prošetřením počítá v plánu kontrol na příští rok, řekl ČTK jeho mluvčí David Pavlát.

Nechtěl ale upřesnit, zda se kontroly budou týkat všech čtyř fakultních nemocnic, které zhruba tři miliony karet uchovávají.

Screening krve novorozenců se provádí od 80. let kvůli odhalení závažných vrozených chorob a jejich včasné léčbě. Odběr lékaři provádějí se souhlasem zákonného zástupce dítěte. Podle pokynu ministerstva zdravotnictví mají laboratoře kartičky uchovávat minimálně pět let, aby mohly být použity pro opakované vyšetření v případě nejasností, sdělila ČTK mluvčí ministerstva Viktorie Plívová. Pokyn zároveň ukládá chránit karty před případným zneužitím. V archivech nemocnic by ovšem mohly být až 100 let s ohledem na skartační lhůtu podle zákona o archivnictví.

O prošetření nynější praxe požádalo občanské sdružení Iuridicum Remedium, podle něhož lze vzorky krve zneužít například k provádění analýz DNA nebo k získání informací, které by mohly využít například pojišťovny. Lze také zjistit citlivé údaje o etnicitě. „Krevní vzorky si ale může vyžádat například i policie a využívat je jako alternativu k vlastní kriminalistické databázi DNA,“ uvedl ředitel sdružení Jan Vobořil.

„Genetická vyšetření lze provádět pouze na základě souhlasu vyšetřované osoby nebo jejího zákonného zástupce. Z tohoto důvodu nepřipadá v úvahu, že by ze skladovaných novorozeneckých screeningových kartiček byla prováděna genetická vyšetření jiná, než pro která byly vzorky získány a souhlas již vysloven,“ uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví.

Další využití krevních vzorků má podle serveru, který vytvořil Institut biostatistiky a analýz při Masarykově univerzitě, jasně daná pravidla. Vyšetření vzorků je možné jen se souhlasem zákonného zástupce dítěte, stejně jako jejich využití potřeby výuky, vědy nebo výzkumu, při němž se navíc využívají anonymizované vzorky.

Nejvíce screeningových kartiček je podle Vobořila uchováváno ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, a to dva miliony, přičemž nejstarší jsou z roku 1985. Ve Fakultní nemocnici Brno je 850.000 karet, v pražské Všeobecné fakultní nemocnici zhruba 320.000 a ve Fakultní nemocnici Olomouc archivují na 115.000 kartiček.

1)
“Pojišťovně se však podařilo poprvé v její historii počet pojištěnců udržet. Velký počet pojištěnců byl získán zejména akvizicemi spojenými s projektem elektronických zdravotních knížek a projevil se zde i nový klientsky orientovaný přístup Pojišťovny. Nárůst počtu pojištěnců ve srovnání se Zdravotně pojistným plánem 2010 byl rozhodující pro překročení tvorby Základního fondu zdravotního pojištění i v okamžiku, kdy i za této situace poklesla oproti roku 2009 částka předpisu pojistného z v.z.p. o 1,3% a v porovnání s rokem 2008 dokonce o 1,8%.”
Zdroj: Výroční zpráva VZP ČR 2010 (kapitola 5.1 Základní fond zdravotního pojištění, strana 28).
Ohodnoťte tento článek!