Očkovací odmítači

Očkování proti pneumokokům dává dětem v současnosti jen polovina rodičů. Dobrovolné očkování je fiaskem.

Dobrovolně to nejde. Rodiče přestávají své děti posílat k lékaři na očkování proti pneumokokovým onemocněním. Je od roku 2010 bezplatné, pokud první tři dávky dostanou v období do sedmi měsíců věku. Měl to být mimo jiné pokus, jestli rodiče dají na doporučení lékařů a budou plošně nechávat očkovat své děti i bez nařízení.

Vakcína proti pneumokokům je zatím jediné plošně hrazené očkování miminek, které není povinné. Zpočátku se zdálo, že by to mohlo v tomto režimu bez potíží fungovat.

Z dětí narozených v roce 2010 jich bylo očkováno 85 procent. Byl to úspěch. Projevilo se to i v datech odborníků na infekce. Ti sledují výskyt těch nejnebezpečnějších nemocí, které pneumokok způsobuje – invazivních onemocnění, jako je těžký zápal plic, zánět mozkových blan nebo otrava krve. V roce 2011 nebyl mezi dětmi do jednoho roku věku v Česku ani jeden případ těchto invazivních pneumokokových onemocnění.

„Tento nulový výskyt byl zaznamenán poprvé za dobu sledování výskytu pneumokokových onemocnění, což lze jednoznačně označit za úspěch zavedené plošné vakcinace,“ říká Jana Kozáková ze Státního zdravotního ústavu. „Dopad vakcinačního programu lze hodnotit jednoznačně pozitivně,“ dodává.

85, 81, 75, 55…

Teď ale přichází zklamání. Místo dalšího nárůstu počtu očkovaných dětí je zjevný pravý opak. V dalších letech nechalo své děti proti pneumokokům očkovat stále méně rodičů: 81 procent, 75 procent… V poslední době jede křivka proočkovanosti jako po klouzačce.

„Z dostupných dat vyplývá, že u dětí narozených v roce 2013 bylo alespoň jednou dávkou očkováno pouze 55 procent,“ uvádí mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpánka Čechová. „Proočkovanost dětí proti pneumokokovým nákazám nedosahuje v současné době optimální úroveň,“ konstatuje Čechová.

Lékaři netrpělivě očekávají data o očkování proti pneumokokům u dětí narozených v roce 2014. Dílčí data ze Všeobecné zdravotní pojišťovny, která má týdeník Euro k dispozici, přitom naznačují další pokračování klesajícího trendu. Pražští hygienici dokonce aktuálně hlásí, že v hlavním městě poklesl počet dětí očkovaných do jednoho roku věku proti pneumokokovi pod 50 procent. „Atmosféra, kdy se o očkování diskutuje s určitou nedůvěrou, míru proočkovanosti ohrožuje,“ říká dětská lékařka a členka vedení vakcinologické odborné společnosti Hana Cabrnochová.

Co se týká povinných očkování, je ministerstvo zdravotnictví zatím v klidu. „Podle posledních sumarizovaných dat byla zjištěná proočkovanost požadovaným počtem dávek vakcín vyšší než 98 procent, čímž byly dány předpoklady pro dosažení potřebné úrovně kolektivní imunity,“ uvádí Čechová. Jenže poslední publikovaná statistika je za rok 2010, tedy děti narozené v roce 2008. A ještě ne zcela přesná.

Je přitom více signálů, které naznačují, že od té doby přibývá rodičů, kteří odmítají i povinné očkování. V Libereckém kraji udělali loni epidemiologové u dětských praktických lékařů kontrolu všech dětí, které měly být očkovány. Nejvážnější zjištění se týkala kombinované vakcíny proti příušnicím, zarděnkám a spalničkám, takzvané MMR. Tu odmítají rodiče nejčastěji.

„U tohoto očkování byl zaznamenán i nejvyšší počet rodičů, kteří požadovali po lékaři odsunutí očkování do pozdějšího věku dítěte,“ říká Jana Prattingerová, ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Libereckého kraje. Zatímco z dětí narozených v roce 2010 bylo podle výzkumu očkováno touto vakcínou téměř 97 procent, u dětí narozených v roce 2011 poklesla tato hodnota na 93 procenta.

Pokud by v Česku bylo až pět procent odmítačů očkování vakcínou MMR, jak naznačují data z Libereckého kraje, mohl by to být problém. Hodnota 95 procent očkovaných dětí je obecně podle odborníků hraniční, aby se mezi dětmi původci nemocí nešířili. Vždy přitom bude určité procento dětí neočkované kvůli tomu, že mají vážné zdravotní potíže.

Při odkládání vakcíny není dítě chráněno, a to ani při odkládání druhé dávky MMR, kdy podle odborníků nejsou děti dost chráněné zejména proti příušnicím.

Ohodnoťte tento článek!