Od podzimu se změní ceny léků, vážně nemocní budou platit méně

Titulní obrázek

Od podzimu se bude započítávat do pětitisícového limitu více léků. Ceny tří čtvrtin přípravků klesnou, do ochranného limitu se tak dostanou desítky přípravků. Pomůže to zejména vážně nemocným lidem, kterým se tím sníží výdaje na léčbu. Ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Martin Beneš novinářům řekl, že minulý týden zahájili správní řízení pro stanovení maximální ceny u 4000 léčivých přípravků…

Potrvá 75 dní, pak budou vyhlášeny nové ceny.

„Lze očekávat, že u řady přípravků bude mít pacient možnost využít započitatelný doplatek. To proto, že poměr mezi úhradou ze zdravotního pojištění a cenou nebude tak rozdílný. Regulací maximální ceny dojde k tomu, že pacient bude nakupovat lék výhodněji,“ vysvětlil.

Beneš zatím nemohl říci konkrétně, kterých léků či lékových skupin se toto „zvýhodnění“ pro pacienta bude týkat. Podle předběžných propočtů jsou skupiny, u kterých je do limitu započitatelný z pěti přípravků jeden a po vyhlášení nových cen to budou čtyři přípravky z pěti, naznačil ředitel.

První náměstek ministra zdravotnictví Marek Šnajdr připomněl, že od ledna je nová zákonná úprava stanovení cen a úhrad léků z peněz zdravotního pojištění. Rozhoduje se ve správním řízení, které má na starosti SÚKL. Firmy se mohou odvolat, rozhodnutí je soudně přezkoumatelné. Přehodnocení maximálních cen žádá zákon u léků, které měly cenu podle starších pravidel, kdy se vycházelo z nákladů výrobce.

Nově se stanoví maximální cena tak, že se porovnají ceny léků v osmi referenčních zemích EU s obdobným spotřebitelským košem. Maximální cena výrobce se stanoví jako průměr alespoň ze tří těchto zemí.

Podle Šnajdra dosavadní porovnání ukazují, že v Česku je řada přípravků dražších než jinde v EU. „Není žádný důvod k tomu, aby SÚKL nevyužil svou kompetenci a tuto prémii proti jiným trhům EU smazal,“ řekl náměstek.

Snížení maximálních cen je podle něj pro ochranu pacientů, aby jim nerostly doplatky, a znamená úsporu i pro zdravotní pojišťovny. „Odhaduji, že úspory ze snížení maximálních cen budou v řádu jedné až 1,5 miliardy korun, zcela nepochybně to budou stovky milionů,“ shrnul náměstek.

Beneš dodal, že SÚKL zahájil 1644 správních řízení, týkajících se 3944 léčivých přípravků od 328 držitelů rozhodnutí o registraci. Snížení ceny očekává u 85 procent přípravků, zvýšení u 15 procent.

U přípravků, které jsou regulovány pouze obchodní přirážkou, tedy SÚKL jim nestanoví maximální cenu, očekává také pokles cen. Přispěje k tomu prý konkurenční tlak firem, které vyrábějí obdobné přípravky.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!