Od prví úspěšná operace srdce v Československu uplyne 60 let

operace, chirurgie, chirurgové

Před 60 lety, 7. března 1951, provedl uznávaný chirurg Jan Bedrna první úspěšnou operaci srdce v tehdejším Československu, konkrétně rozšíření zúžené plícnice.

Stalo se tak na chirurgické klinice v Hradci Králové, kterou Bedrna od 40. let systematicky budoval.

Zakladatel české kardiochirurgie pocházel z učitelské rodiny v Českém Brodě, kde se 16. září 1897 narodil. Vystudoval reálné gymnázium v Kolíně, kde maturoval v roce 1916, uprostřed první světové války. Poté musel narukovat a byl odvelen na italskou frontu, v roce 1918 jej z armády pro nemoc propustili. Po vzniku samostatného Československa vystudoval medicínu v Praze. Jako čerstvý absolvent získal první stálé místo na chirurgické klinice v Brně a od konce 20. let absolvoval celou řadu stáží na prestižních zahraničních pracovištích, mimo jiné v Berlíně, Štrasburku či Lyonu.

V polovině 30. let se Bedrna stal přednostou chirurgického oddělení nové okresní nemocnice v Hradci Králové, které se zejména jeho zásluhou stalo jedním z nejlepších v republice. Jan Bedrna se zasloužil i o rozvoj řady dalších oborů a po válce patřil mezi zakladatele lékařské fakulty v Hradci Králové. V září roku 1956 podlehl závažné srdeční chorobě.

Od prví úspěšná operace srdce v Československu uplyne 60 let
Ohodnoťte tento článek!